Soite ➔ Julkiset hankinnat

Julkiset hankinnat

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten hankinnoissa noudatetaan laadun, taloudellisuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja laillisuuden perusteita. Hankinnat perustuvat suunnitelmallisuuteen ja ennakoitavuuteen.

Hankinnat tehdään ensisijaisesti keskitetysti. Hankinnoissa noudatetaan hankintalain (1397/2016) ja Soiten oman hankintaohjeen mukaista kilpailuttamisvelvollisuutta. Keskitetyllä hankintatoimella tavoitellaan toiminnallista kustannustehokkuutta sekä myös hintaetuja. Soiten hankinta- ja logistiikkapalvelut vastaa myös kuntayhtymän hankintatoiminnan kehittämisestä.

Soiten omien kilpailutusten lisäksi hankinnoissa hyödynnetään Keski-Pohjanmaan maakunnan hankintarenkaan sekä Pohjois-Suomen ERVA-alueen yhteishankintoja. Soite on lisäksi mukana useassa KL Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamassa hankintasopimuksessa. Maakunnan hankintarenkaan osalta Soite toimii yhteishankintayksikkönä.

Soiten kaikki hankintalain mukaiset tarjouspyynnöt julkaistaan Hilmassa. EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat julkaistaan myös Tarjouspalvelu.fi sivustolla.

Yhteystiedot

Hankintatoimisto
hankinnat@soite.fi

Hankintasihteerit
Satu Vanhala
Johanna Ojanperä
Johanna Kipponen
Susanna Leino

puh. 06 828 7766
Puhelinaika klo 8-11 ja 12-14

Kuljetusasiantuntija
Virve Karhu
puh. 044 780 9446


Vt. hankintajohtaja
Anne Harjunpää
puh. 040 488 2850