Terveyspalvelut ➔ Erikoissairaanhoidon osastot ➔

Infektioiden torjuntayksikkö

Infektioiden torjuntayksikön tehtävänä on toimia tartuntatautilainsäädännön mukaisena alueellisena tartuntatautien ja sairaalahygienian asiantuntijayksikkönä erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on vähentää hoitoon liittyvien infektioiden esiintymistä alueen terveydenhuollon yksiköissä.

Infektioiden torjuntayksikkö pyrkii luomaan käytäntöjä ja suosituksia infektioiden sekä epidemioiden torjuntaan. Yksikön toimintatapoja ovat mm. ohjeistojen laatiminen, henkilöstön koulutus, hoitoon liittyvien infektioiden seuranta ja infektioihin liittyvä tiedottaminen.

Yksikön infektiolääkäri työskentelee myös infektiopoliklinikalla, joka toimii osana sisätautien poliklinikkaa.


Laatulukujamme:


Yhteystiedot

Kokkolan terveyskeskus
Mariankatu 28, 67200 Kokkola
(sisäänkäynti D-ovesta)

Hygieniahoitaja
puh. 0400 145 557


Tartunnanjäljitys
puh. 040 804 2781


Tartuntatautihoitaja
puh. 0400 145 524

Tartuntataudit ja rokotukset


Ylilääkäri
Marko Rahkonen