Soite ➔ Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on toimintakyvyn lisäämistä, sairauksien ja terveysongelmien vähentämistä ja hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista sekä syrjäytymisen ehkäisyä. Tämä on osa Soiten missiota, joka näkyy jokapäiväisessä työssä ja päätöksenteossa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä painottuu verkostomainen, kumppanuuksiin perustuva yhteistyö ja kouluttautuminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hyviin toimintamalleihin. Soitessa tuetaan organisaation työntekijöitä ja alueella hyvinvoinnin ja terveyden kanssa työtä tekeviä ammattilaisia lisäämällä keskinäistä yhteistyötä ja jalkauttamalla hyväksi todettuja HYTE-toimintamalleja.


Yhteistyö alueen kuntien kanssa

Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi (=HYTE) Soite on luonut Keski-Pohjanmaalle ja Kruunupyyn kuntaan hyvinvoinnin johtamisen ja koordinoinnin rakenteet yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Jokaisessa alueen kunnassa toimii hyvinvointikoordinaattori, joka valmistelee asioita kuntansa hyvinvointityöryhmälle. Soite tukee kuntakohtaisten hyvinvointityöryhmien toimintaa ja koordinoi alueellista kuntien HYTE-koordinoijien verkostoa.


Alueellinen hyvinvointikertomus ja –suunnitelma

Alueen väestön terveyttä ja hyvinvointia seurataan tilastotietojen ja asiantuntija-arvioiden valossa. Tästä muodostuu hyvinvointikertomus, jonka pohjalta on laadittu alueellinen hyvinvointisuunnitelma. Suunnitelma on rakennettu yhteistyössä alueen kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa ja se kattaa vuodet 2020-2024.

Painopisteinä ovat terveellisten elintapojen ja turvallisuuden edistäminen, mielenterveys ja päihdeongelmien vähentäminen. Lasten, nuorten ja perheiden kohdalla erityispainopisteinä ovat: yksinäisyyden ja kiusaamisen vähentäminen, osallisuuden edistäminen kasvuyhteisössä ja palveluissa sekä lapsiperheiden ja vanhemmuuden tuki.  Suunnitelman toteutumisesta raportoidaan vuosittain kunnille, Soitelle sekä alueellisille hyvinvointityöryhmille.  Hyvinvointisuunnittelua koordinoi Soite.

Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan alueellinen hyvinvointikertomus 2019 ja hyvinvointisuunnitelma 2020 - 2024

Yhteystiedot

Osallisuus ja kehittämisen tuki:
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointi

Hyvinvointikoordinaattori
Henri Nevalainen
puh. 040 804 2205

Osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö
Jussi Salminen
puh. 044 780 9444