Sosiaalipalvelut ➔ Lastensuojelu ➔

Sijaishuolto

Sijaishuolto tarkoittaa huostaan otetun tai kiireellisesti sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Huostaanotto on lastensuojelutyön viimesijaisin keino turvata lapsen kasvu ja kehitys. Se on toimenpide, jossa puututaan voimakkaasti lapsen perustuslaissa säädettyihin oikeuksiin sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen takaamaan perhe-elämän suojaan.

Huostaanottoon ja sijaishuoltoon turvaudutaan vain, jos kodin olosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen uhkaavat vaarantaa vakavasti lapsen terveyttä tai kehitystä. Huostaanottoon ja sijaishuoltoon sijoittamiseen voidaan ryhtyä ainoastaan, jos avohuollon tukitoimet eivät ole olleet mahdollisia, sopivia tai ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Lisäksi on arvioitava, että sijaishuolto on lapsen edun mukaista.

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Lapsen sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona taikka muulla lapsen tarpeiden mukaisella tavalla.

Huostaanotto on voimassa toistaiseksi. Huostassapidon aikana työskentelyn tavoitteena on perheen jälleenyhdistäminen. Huostaanotto päättyy viimeistään silloin, kun lapsi täyttää 18 vuotta.

Voikukkia-vertaistukiryhmä

Huostaan otettujen ja sijoitettujen lasten vanhemmat tarvitsevat tukea perheen hajoamisesta johtuvan kriisin käsittelyyn ja taustalla olevista vaikeuksista sekä muuttuneesta tilanteesta aiheutuneista haasteista selviytymiseen. Huostaanoton jälkeenkin vanhemmat ja lapset ovat erittäin tärkeitä toisilleen. Vanhemmat tarvitsevat tietoa ja ymmärrystä sekä oman että lapsen kriisin kohtaamiseen, vanhemmuuden käsittelyyn ja yhteistyöhön viranomaisten sekä sijaishuoltajien kanssa.

Voikukkia-vertaistukiryhmässä vanhemmilla on mahdollisuus keskustella huostaanotosta ja omasta tilanteestaan sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat kokeneet saman.  Vertaistukiryhmän vetäjät ovat koulutettuja eri alojen ammattilaisia. Lisätietoja ryhmästä voi kysyä lapsen asioista vastaavalta sosiaalityöntekijältä.


http://www.voikukkia.fi/


 


Yhteystiedot

Kokkola

Villan perhekeskus
Kartanontie 4, 67600 Kokkola 
puh. 040 806 5238, 040 806 5097
fax 06 835 2402
Karttalinkki


Kokkolan lastensuojelu
Johtava sosiaalityöntekijä Oili Hagström
puh. 044 780 9994

Kruunupyyn lastensuojelu
Palvelualuejohtaja Minna Lönnbäck
puh. 044 780 9442

Lestijokilaakson lastensuojelu
Kannus, Toholampi, Lestijärvi

Kannuksen sosiaalitoimisto
Asematie 1 (PL 42), 69100 Kannus

Johtava sosiaalityöntekijä Ulla Siirilä 
puh. 040 804 2720

Sosiaalityöntekijä
puh. 040 804 4720

Perhonjokilaakson lastensuojelu
Halsua, Kaustinen, Veteli, Perho

Perhe- ja sosiaalikeskus Pajala
Pajalantie 1, 69600 Kaustinen
puh. 040 804 5720, 040 804 5721
Karttalinkki

Johtava sosiaalityöntekijä Ulla Siirilä 
puh. 040 804 2720

Lastensuojelun vastuualuejohtaja
Maarit Biskop
puh. 040 806 5151