Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Honkaharju

Honkaharjun toimintakeskuksen palvelut muodostuvat vanhusten tehostetusta palveluasumista sekä laitoshoidosta.

Toimintakeskuksen tehostetun palveluasumisen yksiköt:

  • Osasto Toivontupa (22 paikkaa) ja
  • Osasto Adalmiina (22 paikkaa), ovat yleisiä yksiköitä vanhuksille, joiden toimintakyky on alentunut, ja jotka tarvitsevat ympärivuorokautista apua ja huolenpitoa
  • Osasto Artunpirtti (10 paikkaa), psykogeriatrista hoivaa ja huolenpitoa tarvitseville vanhuksille

Laitoshoitoa antavat yksiköt:

  • Honkavire (14 paikkaa)
  • Osasto Ventus 2 (14 paikkaa)
  • Osasto Ventus 3 (14  paikkaa), kaksikielinen.

Hoivaosastot on runsaasti apua ja huolenpitoa tarvitseville vanhuksille, joiden toimintakyky on merkittävästi alentunut.

  • Osasto Vaiho, vanhusten arviointi-, hoiva- ja jaksohoitoyksikkö, joka tarjoaa lyhytaikaista hoitoa.

Tarjoamme kodinomaista asumista ja laitoshoitoa ikääntyneille kokkolalaisille.

Hoitotyön perustana on kuntouttava työote ja henkilökohtaiseen toimintakyvyn arviointiin perustuva hoito- ja palvelusuunnitelma. Henkilökuntaamme kuuluu sairaanhoitajia, lähihoitajia, perushoitajia, mielenterveyshoitajia, kodinhoitajia ja hoitoavustajia, toimistonhoitaja, virikeohjaajia sekä kuntohoitajia.

Palveluasumisen sekä laitoshoidon paikkoja haetaan hakemuskaavakkeella ja ne käsitellään SAS-työryhmässä.

Maksut

Palvelutalon maksut koostuvat vuokrasta, hoivan ja huolenpidon maksusta, ateria-, perus- ja pyykkipalvelumaksusta sekä perustarvikepakettimaksusta. Vaihtoehtoisesti asiakas voi järjestää pyykkihuollon sekä hankkia perustarvikepakettiin kuuluvat tuotteet itse. Lisäksi asiakas maksaa itse lääkekulut, muut terveydenhoitomenot sekä vaate-, ym. kulut. Asiakkaalla tulee myös olla omat vuode- ja liinavaatteet. Asiakkaalla on mahdollisuus hakea Kansaneläkelaitokselta hoitotukea sekä asumistukea ja sosiaali- ja terveystoimelta kuljetuspalveluja.

Laitoshoidossa olevalta vanhukselta peritään lakiin perustuva maksukyvyn mukainen kuukausimaksu, maksuun sisältyy vanhuksen perusvaatetus, ruoka, lääkkeet sekä hoito ja huolenpito.


Vaiho-osasto

VAIHO = vanhusten arviointi-, hoiva ja jaksohoitoyksikkö

Vaiho-osasto on 17-paikkainen lyhytaikaista hoitoa tuottava osasto. Tavoitteena on tukea kotona selviytymistä. Lyhytaikaishoitoa käytetään pääsääntöisesti omaishoitajien lakisääteisiin vapaisiin sekä asiakkaiden toimintakyvyn arviointiin SAS-työryhmän päätöksellä.

Jaksohoidosta peritään lyhytaikaishoidon maksut. Hintaan sisältyy ruoka, peruslääkkeet, lääkäripalvelut ja hoito.

Linkit:

Toimintakeskus Honkaharjun omavalvontasuunnitelma

Yhteystiedot

Honkaharjun toimintakeskus
Sairaalakatu 2 A, 67100 Kokkola 


Toimisto

Toimistonhoitaja Pirjo Peltokangas
puh. 040 488 2962


Tehostettu palveluasuminen  
Palveluesimies Petra Lågland
puh. 044 780 9473, ma-pe klo 8-16


Tehostetun palveluasumisen  osastot

Adalmiina
puh. 040 806 5266

Artunpirtti
puh. 040 806 5080

Toivontupa
puh. 044 780 9589


Laitoshoito

Palveluesimies Maria Sorvisto
puh. 040 489 2183, ma-pe klo 7-15

Laitoshoidon osastot

Honkavire
puh. 040 806 5079

Vaiho
puh. 040 488 2798 
Sairaanhoitaja, puh. 044 780 9054


Ventus 2
puh. 044 780 9108 

Ventus 3
puh. 040 489 2238


Kuntohoitaja
Riitta Roine
puh. 040 806 5468   


Virikeohjaajat
Janette Kotanen ja Satu Wikman
puh. 044 780 9546


Keittiö
puh. 044 780 9151  

Palveluasumisen ja laitoshoidon palvelualuejohtaja
Minna Mäkitalo-Rauma
puh. 044 780 9103