Terveyspalvelut ➔ Asiakkaan ja potilaan oikeudet ➔

Hoitotahto

Hoitotahto eli hoitotestamentti tarkoittaa potilaan tahdon ilmaisua tulevasta hoidosta. Jos potilas haluaa ilmaista hoitoa koskevan tahtonsa tulevaisuuden varalle, esimerkiksi äkillisen onnettomuuden tai tajuttomuuden vuoksi, tästä on tehtävä selkeä, potilaan itsensä varmentama merkintä potilasasiakirjoihin tai liitettävä niihin erillinen potilaan ilmaisema asiakirja. Hoitotestamentissa potilas voi kieltää esimerkiksi elvytyksen.


Hoitotahto on ajankohtainen tilanteessa, jossa potilas itse ei enää ole kelpoinen tai kykenevä vakavan sairauden, onnettomuuden tms. syyn vuoksi ilmaisemaan omaa hoitoaan koskevaa tahtoa hoitavalle lääkärille.
Potilaslain perusteella potilaalla on oikeus kieltäytyä hoidosta, kun hän on saanut terveydenhuollon ammattihenkilöltä tiedon kieltäytymisen merkityksestä terveyteensä. Potilasasiakirjoihin on merkittävä tieto siitä, että potilaalle on annettu riittävä selvitys vaikutuksista, joita hänen tahtonsa noudattamisesta voi seurata. Potilaan tahtoa on kunnioitettava ja noudatettava.

Hoitotahdon ja
elinluovutustahdon on voinut kirjata Omakanta-palveluun 2015 kesäkuun alusta lähtien. Hoitotahto ja elinluovutustahto tallentuvat Potilastiedon arkistoon, ja nämä tiedot ovat hyödynnettävissä Soiten potilastietojärjestelmässä Kelan tiedonhallintapalvelun kautta.