Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Heimbo

Heimbo on tehostettua palveluasumista, jossa on 17 vuokra-asuntoa. Lisäksi Heimbo tarjoaa lyhytaikaista, kuntouttavaa intervallihoitoa.

Haluamme tarjota asiakkaillemme turvallisen, kodinomaisen ja viihtyisän ympäristön sekä laadukkaan ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Meidän eettiset arvomme ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus ja luottamus.

Hoitotyömme perustana on kuntouttava työote. Haluamme tukea ja lisätä asiakkaittemme omatoimisuutta ja kykyä selvitä päivittäisistä toiminnoista.

Hoitotyöstä vastaa palveluesimies ja sairaanhoitaja. Lisäksi Heimbossa työskentelee perus- ja lähihoitajia. Lääkäripalveluista vastaa yksityinen palveluntarjoaja.

Maksut koostuvat vuokrasta, ateria-, perus-, vaatehuolto- ja perustarvikepakettimaksusta sekä hoitomaksusta, joka lasketaan bruttotuloista. Lisäksi asiakas maksaa itse lääkekulut ja vaatekulut.

Asiakkaalla on mahdollisuus hakea hoitotukea ja asumistukea. 

Vammaispalvelu myöntää kuljetuspalveluja myös palveluasiakkaalle.

Yksikön paikkoja haetaan Soiten SAS-hoitajan kautta. Esitteitä saa yksiköstä.

Seurakunnat järjestävät hartaustilaisuuden Heimbossa joka toinen torstai klo 14.15. Tarkempaa ajankohtaa voi kysyä hoitohenkilökunnalta. Erilaisia musiikkitapahtumia ja muuta ohjelmaa järjestää paikalliset vapaaehtoiset.


Omavalvontasuunnitelma: Heimbo/tehostettu palveluasuminen ja Teerijärven hoitokeskus/laitoshoito (ruotsiksi)

Yhteystiedot

Heimbo
Hörbyntie 8
68700 Teerijärvi

Palveluesimies
Ulla Forsbacka
puh. 040 489 2301

Vastaava sairaanhoitaja
puh.  040  806 5841

Kanslia, henkilökunta
puh. 040  806 5841

Asukkaat
puh. 040 806 5844


Faksi  (06) 822 3476