Sosiaalipalvelut ➔ Vammaispalvelut ➔

Halsuan työtupa

Halsuan työtupa on kehitysvammaisille työ- ja virkistystoimintaa tarjoava yksikkö. 


Työtuvan arvot ja toiminta-ajatus

Toiminnan lähtökohtana on ihmisarvon kunnioittaminen, luottamus ja vaikuttavuus. Työtuvan arjessa ne näkyvät siten, että toiminta on asiakaslähtöistä ja jokaisen yksilölliset tarpeet pyritään huomioimaan ja takaamaan turvallinen toimintaympäristö.


Työtuvan toiminnassa on tärkeää asiakkaan omatoimisuuden tukeminen ja lisääminen. Myös terveyden, henkilökohtaisen siisteyden ja puhtauden ylläpitämistä halutaan toiminnassa edistää.


Kaiken toiminnan tavoitteena on, että asiakkaat pystyisivät toimimaan tasavertaisina kuntalaisina osallistumalla paikkakunnan tapahtumiin ja virkistystoimintaan.


Linkit:

Halsuan työtuvan omavalvontasuunnitelma

Halsuan työtuvan vuosikello, kevät 2020


Työtuvan arki

Työtoiminnassa on tärkeintä asiakkaan tarpeet ja hyvinvointi. Jokaiselle pyritään järjestämään taitoja vastaavia töitä ja annetaan mahdollisuus myös uuden oppimiseen. Kaikki osallistuvat omalla vuorollaan talon keittiö- ja siivoustöihin.

Toiminnassa on tärkeää, että kaikki voivat ilmaista itseään ja tulla mahdollisimman hyvin ymmärretyksi. Kommunikoinnissa käytetään viittomakieltä, jonka taitoa ylläpidetään säännöllisellä koulutuksella. Selkokielisellä ohjeistuksella ja Picto-kuvilla helpotetaan päiväjärjestyksen hahmottamista.

Liikunta ja ulkoilu kuuluvat työtuvan jokapäiväiseen toimintaan. Käymme säännöllisesti uimassa ja vesijumpassa ja asiakkaat osallistuvat ohjattuun kuntoliikuntaan. Työtuvalla toimitaan läheisessä verkostossa omaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Pyrimme itse osallistumaan aktiivisesti alueen toimintaan. Työtupa on aina avoin vierailijoille.

Työtuvan yhteydessä on myymälä, josta voi ostaa asiakkaiden tekemiä tuotteita. Teemme myös tilaustöitä.

Yhteystiedot

Käyntiosoite:
Halsuan työtupa
Kauppisentie 12, 69510 Halsua
Karttalinkki


Postiosoite:
Halsuan työtupa
Kauppisentie 12
69510 Halsua

Avoinna:
ma-to klo 8-15, pe klo 8-14
puh. 040 804 5885

Vastaava ohjaaja
Kaija Kalliokoski
puh. 040 804 5885

Palveluesimies
Vuokko Möttönen
puh. 040 804 3881