Terveyspalvelut ➔ Poliklinikat ja toimenpideyksiköt ➔

Geriatrinen osaamiskeskus

Geriatrinen osaamiskeskus keskittyy ikäihmisten hoitoon. Osaamiskeskukseen kuuluu muistitiimi sekä poliklinikka.


Geriatrinen poliklinikka ja muistihoitajat

Muistihoitaja tekee muistitutkimukset ja yhteistyössä geriatrin kanssa huolehtii lähetteet laboratorioon sekä pään kuvantamiseen. Vastaanotolla tai kotikäynnillä muistihoitaja arvioi asiakkaan terveydentilaa ja hoidon onnistumista sekä tekee muistitestejä ja antaa tukea ja apua sekä yksilöllistä ohjausta myös omaisille.

Muistihoitajan tavoitteena on asiakkaan tukeminen ja ohjaus oman terveytensä edistämisessä ja säilyttämisessä.

Geriatri tekee diagnoosin tutkimusten jälkeen sekä asiakkaan kokonaisvaltaisen terveydentilan kartoittamisen.

Muistihoitajaan voi ottaa yhteyttä, jos muistin toiminnassa on muutoksia, jotka haittaavat arkielämää tai huolestuttavat itseä tai lähipiiriä, jos tarvitsee ohjausta ja neuvontaa tai on lähete muistitutkimuksiin.

Muistihoitajan vastaanotot toimivat vain ajanvarauksella.


Muistikoordinaattori

Soitessa toimii muistikoordinaattori, joka palvelee kotona asuvia asiakkaita muistisairausdiagnoosin jälkeen. Muistikoordinaattori tekee kotikäyntejä asiakkaiden luokse ja antaa neuvontaa puhelimitse. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Muistikoordinaattorin tehtävänä on tukea ja neuvoa muistisairauden eri vaiheissa asiakasta ja hänen perhettään, antaa tietoa sairaudesta, lisätä omaisen voimavaroja, tuoda ammatillista näkökulmaa usein haasteellisiinkiin arjen tilanteisiin. Kotikäynnillä arvioidaan yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa tuen tarpeita, pyritään löytämään asiakkaalle tarpeelliset tukimahdollisuudet ja ohjataan palveluissa sairauden eri vaiheissa.

Muistikoordinaattori on yksi linkki muistisairaan hoito- ja palveluketjussa ja on tiiviissä yhteistyössä muistihoitajien, muistitiimin ja geriatrien kanssa.

Asiakas ei tarvitse erillistä lähetettä, muistikoordinaattorille voi soittaa kaikissa muistisairauteen liittyvissä asioissa. Erillistä puhelinaikaa ei ole, mutta jos numerosta ei vastata, soitetaan takaisin saman päivän aikana.


Muistitiimi

Muistitiimin toiminta on tarkoitettu niille kotona asuville ikäihmisille, jotka eivät vielä ole varsinaisten kotihoidon palveluiden piirissä.

Muistitiimin palveluiden piiriin kuuluvat asiakkaat, jotka jo sairastavat muistisairautta tai joiden kohdalla on herännyt huoli muistisairaudesta. Muistitiimin toiminta on tarkoitettu myös niille asiakkaille, joilla mahdollisesti jo on kevyitä kotona asumiseen liittyviä tukipalveluita.

Asiakkaan, omaisen tai hoitohenkilön yhteydenoton jälkeen muistitiimin työntekijä sopii ajan asiakkaalle ilmaiselle kotikäynnille. Tapaamisen aikana tehdään alkukartoitus, tietyt tutkimukset ja selvitetään asiakkaan perustiedot.

Asiakkaan kanssa yhteistyössä tehdään kuntouttava jatkohoitosuunnitelma, joka mahdollisesti sisältää neljän viikon kotona tapahtuvan arviointijakson.

Omaisten ja läheisten tukeminen ja opastaminen on erittäin tärkeä osa muistitiimin työtä.

Soita ja ota rohkeasti yhteyttä!

Yhteystiedot

Geriatrinen poliklinikka ja Kokkolan sekä Kruunupyyn muistihoitajat 

Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola
Keskussairaalan y-siipi, 0 krs. (opaskartta).


Anne Kleemola
puh. 044 730 7998

Marja Viiperi
puh. 040 806 5955

Eivor Aho-Styrman
puh. 040 804 3682


Lestijokilaakson muistihoitaja
(Kannus, Toholampi, Lestijärvi)

Palvelukeskus Puistola

Peltokatu 10, 69100 Kannus

Marjo Virkkala
puh. 040 804 4463


Perhonjokilaakson muistihoitaja
(Halsua, Kaustinen, Perho, Veteli)

Ajanvaraus ja yhteydenotot
ma-pe klo 8-10

Tunkkarin terveyskeskus
Mäntöläntie 2, 69730 Tunkkari

Päivi Jyrkkä
puh. 040 804 5410


Muistikoordinaattori
Pauliina Rautio
puh. 044 730 7637Muistitiimi

Honkaharjun toimintakeskus
Sairaalankatu 2 A, 67100 Kokkola

Sairaanhoitaja Susanne Sundvik
puh. 040 489 2257

Lähihoitaja Ulla Roiha
puh. 044 780 9699


Vastuualuejohtaja
Jukka Kivistö
puh. 040 489 2031