Terveyspalvelut ➔ Yleislääketieteen osastot ➔

Yleislääketieteen osasto, Kannus

Osastolla on 24 sairaansijaa. Pääosa potilaista on hoidonporrastuksen mukaisia akuuttihoidon seuranta-, tutkimus- ja jatkohoidossa olevia potilaita. 

Yhteistyötä tehdään tiiviisti potilaiden omaisten kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat mm. kotihoito, kotisairaala, palvelutalot, jaksohoitoyksiköt, sekä erilaiset asiantuntijat (mm. fysioterapeutti ja sosiaalihoitaja).  

Vierailut

Potilaiden omaiset ovat tervetulleita vierailuille ma - su klo 13 - 19. Kiinteistössä ei ole kioskia/kanttiinia. Kauempaa tulleet potilaiden omaiset voivat tarvittaessa aterioida henkilökuntaruokalassa sen avoinna ollessa (ma - pe klo 10.30 - 12.30) ostamalla vierasaterialipukkeen keittiöltä.

Hoitomaksut

Lyhytaikaisesta osastohoidosta peritään hoitopäivämaksu ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta tuloihin perustuva kuukausimaksu. Osastohoidon kk-maksuihin liittyvät selvitykset ja laskelmat hoitaa sosiaalityöntekijä Hilkka Anttila, jonka toimipiste on Tunkkarin terveyskeskuksessa.


Yhteystiedot

Käyntiosoite
Lopotinkatu 2, Kannus 


Postiosoite
Kannuksen terveyskeskus
Vuodeosasto
PL 19
69101 Kannus
fax. 06 870 070


Vuodeosaston kanslia I
puh. 040 804 2130

Vuodeosaston kanslia II

puh. 040 804 2131

Potilastiedustelut
ma - su klo 13 - 19
kanslian puhelinnumeroista

Puhelut potilaille

kanslian puhelinnumerot

Osastonhoitaja Mervi Salonen
puh. 040 804 2903

Apulaisosastonhoitaja Tiina Mäkelä
puh. 040 804 2133

Vierailu korona-aikana

Koronatilanteen takia Soiten yksiköissä on rajoitettu vierailu. Suojaamme sairaita ja ikäihmisiä. Vierailut vain sovitusti. Max. 2-3 oireetonta vierailijaa kerralla. Koronaan liittyviä hygieniaohjeita on noudatettava huolellisesti vierailun aikana. Käytä kasvomaskia. Lisäohjeita saat henkilökunnalta.