Soite ➔ Kehittämistoiminta ➔

SONet BOTNIA, sosiaalialan osaamiskeskus

Sosiaalialan osaamiskeskukset muodostavat koko maan kattavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan alueellisen verkoston. Sosiaalialan osaamiskeskuksia on 11 ja kunkin osaamiskeskuksen toimialueeseen kuuluu 1-4 maakuntaa. Ruotsinkieliselle väestölle on oma osaamiskeskus.

Keski-Pohjanmaa kuuluu Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskukseen (lyh. SONet BOTNIA), joka on organisoitu sopimuspohjaisesti osaksi Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy:tä. Soite on SONet BOTNIA:n Keski-Pohjanmaan sopimusosapuoli ja SONet BOTNIA:n toiminta on Soitessa integroitu kehittämisyksikköön. SONet BOTNIA:n resurssi on yksi kokoaikainen työntekijä.

Sosiaalialan osaamiskeskuksien laissa määritellyt tehtävät ovat:

  • kehittää ja välittää sosiaalialan osaamista ja asiantuntemusta
  • kehittää peruspalveluja sekä erityisosaamista vaativia erityis- ja asiantuntijapalveluja
  • turvata perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen ja käytännön työn monipuolinen yhteys
  • toteuttaa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa
  • ylläpitää yhteistyötä alueellisten erityis- ja asiantuntijapalveluiden tuottamiseksi


Valtioneuvoston asetuksessa sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta määritellään lisäksi mm. Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskuksen erityistehtäväksi pohjoismaisten yhteistyöverkostojen luominen kaikkien osaamiskeskusten käyttöön. 

Sosiaalialan osaamiskeskukset:

  • turvaavat tutkimustietoon, asiantuntijaosaamiseen ja lainsäädäntöön perustuvaa sosiaalialan kehittämistä
  • kokoavat alueensa kuntia, tutkimuslaitoksia, koulutusorganisaatiota, järjestöjä ja muita tahoja yhteistyöhön alueellaan
  • ovat lakisääteinen valtionavusteinen toimija, jota ministeriöt systemaattisesti käyttävät valmistellessaan/jalkauttaessaan koko maan kattavia uudistuksiaYhteystiedot

Kehittämispäällikkö
Iiris Jurvansuu
puh. 044 780 9976