Terveyspalvelut ➔ Opas keskussairaalaan tulijalle ➔

Sairaalaan mäen opaskartta

Keskussairaalan osoite: Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola
Kokkolan pääterveysaseman osoite: Mariankatu 28, 67200 Kokkola

Keskussairaalan sekä Kokkolan pääterveysaseman rakennukset, siivet ja ulko-ovet on merkitty karttaan sekä sairaala-alueen opasteisiin kirjaintunnuksin. Pienet kirjaimet symboloivat siipiä ja suuret kirjaimet ulko-ovia sairaalan päärakennuksessa.

Ulko-ovet:

  • A1 & A2 = Pääsisäänkäynnit
  • B1 & B2 = Yhteispäivystys
  • B3 = Hallinto ja auditorio
  • C1 = Kappeli
  • C2 = Apuvälinekeskus
  • D-ovet = Tavaran kuljetus


Sairaalaamme peruskorjataan, joten remontin kohteena olevien yksiköiden remontin aikainen sijainti on merkitty sulkujen sisään alla olevassa taulukossa.


Yksikkö - Enhet
Rakennus - Byggnad
Kerros - Våning
Aikuispsykiatrian avohoito - Vuxenpsykiatrisk öppenvårdr-siipi ja Portti
Ainon hoitoyksikkö - Aino vårdenhet
Maria-Katariina
Apuvälinekeskus - Hjälpmedelscentral
t (ovi C2)
00
Arkisto - Arkivet
k00
ATK-luokka - ADB-klass
t00
ATK-yksikkö - ADB-enheten
Kokkolan terveyskeskus

Auditorio - Auditorium
t1
Dialyysi- ja munuaisyksikkö - Dialys- och njurenheten
l2
Einarin ja Sofian ryhmäkodit - Grupphemmen Einar och Sofia
Maria-Katariina
Endokrinologian poliklinikka - Endokrinologiska polikliniken
Kokkolan terveyskeskus
Fysiatria ja kuntoutus - Fysiatri och rehabilitering
e0
Gastroenterologian poliklinikka - Gastroenterologiska polikliniken
f1
Geriatrinen poliklinikka - Geriatriska polikliniken
y
0
Hallinto - Administration
t1
Hematologinen poliklinikka - Hematologiska polikliniken
d1
Hiljainen huone - Stilla rummet
ab
0
Ihotautienpoliklinikka - Polikliniken för hudsjukdomar
m2
Infektiopoliklinikka - Infektionspolikliniken
f1
Infektiovastaanotto ("koronapoliklinikka") - Infektionsmottagningen ("coronapolikliniken")Vanha Libeck
1 (H-ovi)
Infektioiden torjuntayksikkö - Enheten för förebyggande av infektioner
Kokkolan terveyskeskus
(käynti D-ovesta)
Jalkaterapeutti - Fotterapeut
f
0
Kahvio Kuppi - Cafeteria Kuppi
pääkäytävä - huvudkorridoren
1
Kappeli - Kapellet
d (ovi C1)
1
Kehityspoliklinikka - Utvecklingspolikliniken
Maria-Katariina
Keuhkosairauksien poliklinikka - Polikliniken för lungsjukdomar
f1
Kirurginen osasto 7 - Kirurgiska avdelningen 7b2
Kirurginen osasto 10 - Kirurgiska avdelningen 10
c2
Kirurgian poliklinikka - Kirurgiska polikliniken


Kliininen neurofysiologia - Klinisk neurofysiologi
m
2
Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka - Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar
b1
Kuuloasema - Hörselstation
bc0
Laboratorion näytteenotto - Laboratoriets provtagning
y
0
Lastensairaala - Barnsjukhus
ad0
Lasten ja nuorten osasto  - Avdelning för barn och unga
a0
Lasten ja nuorten poliklinikka- Polikliniken för barn och unga

0
Lasten ja nuorten terapiapoliklinikka - Terapiapolikliniken för barn och ungaPitkänsillankatu 1-3
Lastenpsykiatrian osasto 14 - Barnpsykiatriska avdelningen 14L2
Lastenpsykiatrian poliklinikka - Barnpsykiatriska poliklinikenp1
Leikkausosasto - Operationsavdelningen
l1
Logistiikkakeskus - Logistikcentral
t0
Lounasravintola Kippo - Lunchrestaurang Kippo
g0
Magneetti - Magnet
p00
Naistentautien poliklinikka - Kvinnopolikliniken
a1
Nefrologian poliklinikka - Nefrologiska polikliniken
f1
Neurologian ja vaativan kuntoutuksen osasto "Neku" - Avdelning för neurologi och krävande rehabiliteringm
1
Neurologian poliklinikka - Neurologiska polikliniken
m
2
Neurologian valvonta - Neurologisk övervakning
c2
Neuvonta - Information
a
1
Nuorisopsykiatrian osasto - Ungdomspsykiatriska avdelningen 17
r
0
Nuorisopsykiatrian poliklinikka - Ungdomspsykiatriska polikliniken
r
0
Palliatiivinen poliklinikka - Palliativa polikliniken
y
0
Patologian laboratorio - Patologiska laboratoriet
Vasarakuja 15

Pikkulapsipsykiatrian tiimi - Småbarnspsykiatriska teamet
H1
2
Potilashotelli - Patienthotell
L1
1
Potilastoimisto - Patientbyrå
a
1
Psykiatrian osasto 15 - Psykiatriska avdelningen 15
p
2
Psykologian palveluyksikkö - Serviceenheten för psykologi
r-siipi

Puheterapia - Talterapi
b
1
Päivystys- ja diagnostiikkaosasto - Jour- och diagnostikavdelningen
m
0
Rekrytointiyksikkö - Rekryteringsenhet
H1
1
Reumatologian poliklinikka - Reumatologiska polikliniken
Kokkolan terveyskeskus
huoneet 20-21
Röntgen - Röntgen
g
1
Sairaalapastorit - Sjukhuspastorerna
d
1
Silmätaudit - Ögonsjukdomar
b
1
Sisätautien osasto 8 - Inremedicinska avdelningen 8c0
Sisätautien osasto 9 - Inremedicinska avdelningen 9b0
Sisätautien poliklinikka - Inremedicinska poliklinikenf1
Sosiaalityön yksikkö - Enheten för socialt arbete
ab0
Suu- ja hammassairauksien poliklinikka - Polikliniken för tand- och munsjukdomar
d
1
Sydänpoliklinikka - Hjärtpolikliniken
c
0
Sydäntoimenpideyksikkö - Hjärtundersökningsenheten
g/l
1
Sydänvalvonta - Hjärtövervakning
c
0
Synnytys- ja naistentaudit, osasto 3 - Förlossning och kvinnosjukdomar, avdelning 3
a
2
Syöpätautien poliklinikka - Pkl för cancersjukdomar
d
1
Talous-, henkilöstö- ja toimistopalvelut - Ekonomi-, personal- och byråservice
t
1
Teho-osasto - Intensivvård
k
2
Vastasyntyneiden teho ja valvonta - Nyföddas intensiv och övervakning
a
0
Välinehuoltokeskus - Instrumentvård
f
0
Yhteispäivystys - Samjouren
l
0
Yleislääketieteen osasto Y0 - Allmänmedicinska
avdelningen Y0
y
0
Yleislääketieteen osasto Y1 - Allmänmedicinska
avdelningen Y1
y
1
Äitiyspoliklinikka - Mödrapolikliniken
a
1