Terveyspalvelut ➔ Erikoissairaanhoidon osastot ➔

Sisätautien osasto 9        

Sisätautien osasto 9:llä hoidetaan sekä sisätauteja että keuhkosairauksia sairastavia potilaita. Osasto 9 vastaa muun muassa keuhko-, infektio-, reuma-, hematologisten, endokrinologisten ja nefrologisten potilaiden osastohoidosta ja -tutkimuksista Keski-Pohjanmaan alueella. Hoidamme myös muita potilaita (esim. syöpä), jotka tarvitsevat erikoissairaanhoitoa. Vuodeosastolla on 20 potilaspaikkaa. Lisäksi osastolla on kaksi ali-/ylipaineistettua eristyshuonetta.

Potilaat tulevat osastolle päivystyspoliklinikalta, toisilta osastoilta/toisista sairaaloista tai erikoislääkärin lähetteellä tutkimuksiin/hoitoihin, jotka vaativat osastohoitojaksoa. Osastolla on kolmepaikkainen valvontahuone hengitystukihoitoa (noninvasiivinen ventilointi) tai tehostettua tarkkailua vaativille potilaille.

Osastolla työskentelee sisätauteihin ja keuhkosairauksiin perehtyneitä erikoislääkäreitä, erikoistuvia lääkäreitä sekä hoitohenkilökuntaa.         


Vierailurajoitus

Koronaviruksen takia keskussairaalassa on voimassa vierailurajoitukset toistaiseksi.

Osastoilla sallitaan 1-2 vierailijaa, joiden tulee olla täysin oireettomia. Vierailijan on käytettävä kirurgista suu-nenäsuojainta ja huolehdittava koronaohjeiden mukaisesta hygieniasta. Osastot ovat varanneet kirurgisia suu-nenäsuojaimia vierailijoille jaettaviksi.


Vierailuajat

Vierailut joka päivä klo 14.00-15.00 ja 18.00-19.00.

Vierailuista voi sopia osaston henkilökunnan kanssa.


Yhteystiedot

Sisätautien osasto 9 sijaitsee K-PKS:n 0. kerroksessa, b-siivessä (opaskartta).

 

Osastonsihteeri
06 826 4335

 

Hoitajien kanslia
06 826 4284
06 826 4895

 

Osastonhoitaja
Lilian Junell
puh. 040 653 4084

 

Vastuulääkäri, osastonylilääkäri
Nina Kleimola

 

Löydät meidät Instagramista: