Terveyspalvelut ➔ Neuvolat ➔

Lastenneuvolan sähköinen ajanvaraus

Toiminta koronavirustilanteessa

Pandemian aikana pyrimme neuvolassa rajoittamaan asiakaskontakteja. Äitiysneuvolakäynnille pääsääntöisesti vain raskaana oleva ja lastenneuvolakäynnille vain toinen vanhempi lapsen kanssa.

-----------------------

Soiten alueen lastenneuvoloissa on käytössä sähköinen ajanvaraus. Sähköisesti varataan ajat 2-6-vuotiaiden lasten määräaikaistarkastuksiin.

Molempien vanhempien osallistuminen lapsen neuvolatarkastukseen on toivottavaa.

1,5- ja 4-vuotiaan tarkastukset ovat laajoja terveystarkastuksia, joihin sisältyvät terveydenhoitajan tekemän tarkastuksen lisäksi neuvolalääkärin tarkastukset. Lääkärikäynnille ajan antaa terveydenhoitaja neuvolakäynnin yhteydessä.

Kutsumme vanhemmat erityisesti laajoihin terveystarkastuksiin lapsen ollessa 4 kuukauden ikäinen, 1,5-vuotias ja 4-vuotias. Laajan terveystarkastuksen tarkoituksena on vahvistaa perheen terveyttä ja hyvinvointia edistäviä asioita yhteistyössä vanhempien kanssa.

1,5-2-vuotisneuvolan yhteydessä toteutetaan Lapset puheeksi -menetelmää (LP), joka on tarkoitettu avuksi vanhemmille ja muille lasten tärkeille aikuisille tukemaan lasta eri kehitysvaiheissa ja kulloisessakin elämäntilanteessa. Menetelmän avulla pyritään tukemaan lasten suotuisaa kehitystä ja ehkäisemään mahdollisia ongelmia räätälöimällä lapsen arkipäivä juuri häntä tukevaksi.

4-vuotiaan laajaan tarkastukseen pyydämme vanhempia täyttämään ja ottamaan mukaan kotiin postitetun Voimaperheet -kaavakkeen, sekä pyytämään päivähoidosta  Tiedonsiirto_paivahoidosta_neuvolaan.pdf -kaavakkeen täytettynä. Molemmat vanhemmat myös täyttävät Audit-kyselyn (linkki sivustoon www.paihdelinkki.fi) ja tarvittaessa Nikotiiniriippuvuustestin ja Huumeidenkäyttötestin.

Kaikki neuvolaan varatut ajat on nähtävissä sähköisesti ja voit siirtää ja perua varaamiasi määräaikaistarkastusaikoja 24 tuntia ennen vastaanottoaikaa.


Siirry ajanvaraukseen


Puhelimitse voit varata ajan, kun:

  • palveluun kirjautumisessa on ongelmaa
  • jos sähköinen ajanvarausmahdollisuus on sulkeutunut
  • tarvitset pidennetyn vastaanottoajan
  • tarvitset palvelua muulla kuin suomen- tai ruotsinkielellä
  • asioit ensimmäistä kertaa Kokkolan neuvoloissa
  • et halua asioida sähköisesti


Lastenneuvolan ajanvaraus

Sähköinen yhteydenotto
Löydät meidät Instagramista: