Sosiaalipalvelut ➔ Vammaispalvelut ➔

Halsuan työtupa

Halsuan toimintakeskuksessa tarjoamme päiväaikaista toimintaa kehitysvammaisille henkilöille. Toimintakeskuksen kautta on myös mahdollista osallistua avotyötoimintaan, Green Care -toimintaan ja työvalmennukseen.


Työtuvan arvot ja toiminta-ajatus

Toimintamme keskeisiä arvoja ovat asiakkaan itsemääräämisoikeus ja osallisuus.

Toiminnan eettisiä periaatteita ovat asiakkaan oikeus itsensä ilmaisuun, osallisuus, ihmisarvon kunnioitus ja itsemääräämisoikeus. Toiminnassa huomioidaan asiakkaiden erityispiirteet ja -tarpeet sekä voimavarat.

Toimintamme peruspilareita ovat palvelujen hyvä laatu ja aktiivinen kehittäminen sekä ammattitaitoinen, työhönsä motivoitunut ja innostunut henkilöstö.

Linkit:


Työtuvan arki

Asiakkaat osallistuvat aktiivisesti toiminnan suunnitteluun mm. viikoittaisissa viikkokokouksissa. Huomioimme asiakkaiden kommunikaatiotuen tarpeen, jotta jokainen saisi oman äänensä kuuluviin.

Toimintakeskuksen pajaryhmät mahdollistavat jokaisen asiakkaan yksilöllisten toiveiden, tarpeiden ja mielenkiinnon kohteiden huomioimisen toiminnassa.

Asiakkaan toimintakykyä arvioidaan ja hänelle laaditaan yksilöllinen toteuttamissuunnitelma.

Tavoitteena on saada asiakkaan kyvyt, taidot ja osaaminen käyttöön. Päiväaikaisella toiminnalla tuemme asiakkaan arkea ja elämänhallintaa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Kiinnitämme huomioita omatoimisuustaitoihin. Tuetun päätöksenteon avulla vahvistamme asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumista.

Suunnittelemme, arvioimme ja kehitämme toimintaa yhdessä asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa.

Meille on tärkeää, että jokainen asiakas haluaa itse osallistua toimintaamme.


Avotyö

Työtoiminnan asiakkaalla on mahdollisuus myös avotyöhön.


Green Care -työtoiminta

Green Care on luontoavusteista työtoimintaa vaihtoehtona toimintakeskuksen toiminnalle. Green Care -toimintaan voi hakeutua ottamalla yhteyttä toimintakeskukseen.


Työvalmennus

Toimintakeskuksessa on mahdollisuus osallistua työvalmennuspajaan, jossa opetellaan työelämän taitoja.

Yhteystiedot

Käyntiosoite:
Halsuan työtupa
Kauppisentie 12
69510 Halsua
Karttalinkki


Postiosoite:
Halsuan työtupa
Kauppisentie 12
69510 Halsua

Avoinna:
ma-to klo 8-15, pe klo 8-14
puh. 040 804 5885

Palveluesimies
Teija Hietala
puh. 040 804 5551