Terveyspalvelut ➔ Neuvolat ➔

Äitiysneuvolatarkastukset

Äidille tarjotaan normaalisti sujuvan raskauden aikana neuvolassa 8-10 tarkastusta terveydenhoitajan luona sekä kaksi käyntiä lääkärin vastaanotolla. Lisäksi tarjotaan  kotikäynti synnytyksen jälkeen.

Neuvolatoimintaa säätelevän asetuksen mukaan odotusaikana järjestetään yksi laaja terveystarkastus raskaus viikolla 13-18, jossa arvioidaan molempien vanhempien ja perheen hyvinvointia ja tuen tarpeita. Ensimmäistä lasta odottavan tai ensimmäisen lapsen saaneen perheen luokse pyritään tekemään kotikäynti. Lisäksi odottaville perheille järjestetään moniammatillisesti toteutettua perhevalmennusta.


Käynnit terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla

Raskausviikot      Vastaanotto                               

6-8                         Ensikontakti neuvolaan puhelimitse, tarvittaessa käynti
8-10                       Ensikäynti. Terveydenhoitaja
10-12 ja 19-20  UÄ. Sikiön seulontatutkimukset/ äitiys pkl
13-18                     Laaja terveystarkastus/ terveydenhoitajan osuus
13-18                     Laaja terveystarkastus/ lääkärin osuus
22-24                    Terveydenhoitaja.
26-28                   Terveydenhoitaja (ensisynnyttäjät)
30-32                   Terveydenhoitaja / Isyyden tunnustamisen vastaanottaminen.
35-36                   Terveydenhoitaja ja lääkäri
37-41                    Terveydenhoitaja/kätilö, käynnit 2 viikon välein.


  • Synnytyksen jälkeinen käynti kotikäynti / käynti neuvolassa. Terveydenhoitaja
  • 5-12 viikkoa synnytyksestä jälkitarkastus. Terveydenhoitaja / lääkäri

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sähköisessä käsikirjassa käsitellään laajemmin äitiysneuvolassa tehtävien määräaikaistarkastusten ja terveysneuvonnan sisältöjä: Äitiysneuvolakäsikirja


Raskautta suunnittelevalle annetaan neuvontaa puhelimitse tai varataan aika asiasta riippuen joko terveydenhoitajan/kätilön tai neuvolalääkärin vastaanotolle. Tyypillisiä syitä raskauden suunnittelun tarpeeseen voivat olla mm. äidin krooninen sairaus, suvun periytyvät sairaudet, perheen psykososiaaliset ongelmat tai perheen tarve informaatioon ja tukeen raskautta pohdittaessa tai suunniteltaessa.

Kun raskaustesti on positiivinen, voit soittaa neuvolan puhelinpalveluun 06 826 4477 sopiaksesi ensikäyntiajan.

Ensimmäinen käynti terveydenhoitajalle on yleensä raskausviikolla 8-10. Molemmat vanhemmat ovat lämpimästi tervetulleita neuvolaan. Käynnillä keskustellaan voinnista, tunteista, odotuksista ja terveystottumuksista sekä raskaudenajan seurantaan liittyvistä asioista. Tulosta neuvolan esitietolomake ja tuo se täytettynä mukanasi ensikäynnille.

Laajan terveystarkastuksen  tarkoituksena on yhteistyössä perheen kanssa selvittää raskaana olevan naisen ja sikiön terveyden lisäksi koko perheen terveys- ja hyvinvointitilanne, vahvistaa perheen voimavaroja, varhentaa tuen tarpeiden tunnistamista ja varmistaa tuen oikea-aikainen järjestäminen perheelle. Sen toteuttavat terveydenhoitaja/kätilö yhteistyössä lääkärin kanssa. Käynnille kutsutaan molemmat lasta odottavat vanhemmat.

Neuvolassa toteutetaan Lapset puheeksi -menetelmää (LP), joka on tarkoitettu avuksi odotukseen, vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyvien teemojen käsittelyssä.


Yhteystiedot

Äitiysneuvolat