Soite ➔ Kehittämistoiminta ➔

ENTER-hanke

Ajankohtaista

Toiminnallinen ryhmä riippuvuuksista kuntoutuville torstaisin 11.7.-21.8.2019
Ensimmäisellä kokoontumiskerralla sovitaan ryhmän pelisäännöt
- Lähtö Portin (Terveystie 4, Kokkola) edestä klo 12.50
- Kesto n. 3 h
- Kokoonnumme ulkona, säänmukainen varustus
- Ensimmäisellä kerralla luomme ryhmän pelisäännöt ja suunnittelemme jatkoa
- Toiminta on osallistujille maksutonta. Hanke tarjoaa pientä syötävää
            Tervetuloa!

Kokemusasiantuntijan vastaanotto ilman ajanvarausta
(Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtainen riippuvuudesta toipumiskokemus ja lisäksi
hän on käynyt kokemusasiantuntijakoulutuksen)
- Keskiviikkoisin 10.7.-28.8.2019 klo 12.00 - 15.00
- Kokoontumispaikka Portti (Terveystie 4, Kokkola)
- Toiminta on osallistujille maksutonta
            Tervetuloa!


Hanke-esittely

Soite toteuttaa ENTER – Elämässä eteenpäin! -hanketta Keski-Pohjanmaan alueella 1.4.2019- 28.02.2022 välisenä aikana. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa riippuvuusongelmaisten nuorten ja aikuisten keskipohjalaisten sosiaalista osallisuutta ja parantaa heidän toiminta- ja työkykyään niin, että heidän mahdollisuutensa edetä kohti opiskelu- ja työelämään valmentaviin palveluihin paranevat.

Keski-Pohjanmaalla, kuten muualla Suomessa, huumausaine-, sekakäyttö- ja peliriippuvaisten määrä kasvaa koko ajan. Alkoholiriippuvaisten määrä sen sijaan vähenee. Suurin osa huumausaineriippuvaisista ja sekakäyttäjistä on nuoria ja nuoria aikuisia, joilla riippuvuus vaikeuttaa merkittävästi yhteiskunnallista osallistumista ja mm. opiskelu- ja työmarkkinoilla toimimista. Tämän muutoksen myötä nuorten ja nuorten aikuisten osuus riippuvuusongelmaisista on kasvanut ja kasvaa edelleen. Soite haluaa kehittää palvelujärjestelmää aktiivisesti niin, että se tavoittaa ja vastaa nykyistä paremmin erilaisista riippuvuuksista kuntoutuvien tarpeisiin.

Hankkeen kohderyhmänä ovat 16-45-vuotiaat nuoret ja aikuiset, joilla on riippuvuusongelma ja merkittävä syrjäytymisen uhka tai he ovat jo hyvin pitkälle syrjäytyneet yhteiskunnan eri areenoilta. Useilla heistä on opiskelu keskeytynyt ja he ovat työelämän ulkopuolella. He kiinnittyvät huonosti nykyiseen palvelutarjontaan ja tarvitsevat yksilöllistä tukea ja räätälöityjä sosiaali-, terveys ja muita palveluja.

ENTER-hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön kohderyhmää tavoittava matalan kynnyksen jalkautuva toimintamalli. Lisäksi hankkeessa kehitetään myös julkisten palvelujen ja hankkeessa kanssa yhteistyössä toimivien yhteisöjen monitoimijaista yhteistyötä ja osaamista toimia hankkeen kohderyhmän kanssa. Hankkeen aikana myös vahvistetaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoimijoiden roolia Soiten toiminnassa ja laaditaan sille toimintamalli.

Hankkeella on laaja yhteistyöverkosto, mm. Keski-Pohjanmaan kuntien etsivä nuorisotyö, muita julkisia palveluja tuottavia tahoja, eri seurakuntia, erilaisia yhteisöjä ja järjestöjä sekä muita hankkeita. Hankkeen aikana on mahdollista tulla mukaan lisää yhteistyökumppaneita, mikäli se on tarkoituksenmukaista.

ENTER-hanke on saanut ESR-rahoituksen Suomen Rakennerahasto-ohjelmasta.

Yhteystiedot

sähköpostit ovat muotoa:
etunimi.sukunimi(at)soite.fi


Hankejohtaja
Tuija Tuorila
puh. 040 804 3391

Hankesihteeri
Marjo Andtbacka
puh. 040 806 5107

Hanketyöntekijä
Sirpa Kiiskilä
puh. 040 804 2092

Kokemusasiantuntija
Suvi Tuomisto
puh. 040 804 2093

Kokemusasiantuntija
Mikko Roiko
puh. 040 804 2094

Hanketyöntekijä
Olli Pelttari
puh. 040 804 2091