Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Ennaltaehkäisevät kotikäynnit

Laki Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista astui voimaan 1.7.2013. Lain tarkoituksena on tukea koko ikääntyneen väestön toimintakykyä, terveyttä, hyvinvointia ja itsenäistä suoriutumista.

Ennaltaehkäisevä kotikäynti tarjotaan Soiten alueella asuville, 80 vuotta täyttäville henkilöille. Ennaltaehkäisevät käynnit ovat lakisääteisiä ja tarkoitettu kotona asuville ikäihmisille. Kotikäynnin tavoitteena on tukea ikäihmisiä säilyttämään toimintakykynsä mahdollisimman pitkään ja tarjota heille tietoa saatavilla olevista palveluista.

Ennaltaehkäisevän kotikäynnin aikana tehtävissä arvioinneissa painottuvat toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivien riskitekijöiden (terveydentilan epävakaus, runsas lääkitys, heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys, kipu jne) kartoittaminen. Kotikäynnin aikana tehdään myös yhteistyössä asiakkaan kanssa asumisturvallisuusselvitys ja kartoitetaan mahdollisten apuvälineiden ym. tarve. Arvioinnit suoritetaan testein, keskustellen ja havainnoiden. Saatua tietoa hyödyntämällä muodostetaan kokonaiskuva asiakkaan yksilöllisestä, mahdollisesta palvelutarpeesta.

Soiten ikääntyneiden asiakasohjauksessa ja avopalveluissa käytetään RAI-tietojärjestelmää ikääntyneiden kuntoutumista edistävien palveluiden suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Kotikäynnin tekee palveluohjaaja, palvelua tarjotaan kummallakin kotimaisella kielellä.

Palveluohjaaja toimii sellaisen kotona asuvan ikääntyneen henkilön vastuuhenkilönä, joka ei vielä ole muiden palveluiden piirissä. Kotikäynti on asiakkaalle aina vapaaehtoinen ja maksuton

Yhteystiedot

Kokkola

Palveluohjaaja
Sanna Sjöwall 
puh. 040 806 5449 

Palveluohjaaja
Eija Lahti
puh. 044 730 7649 


Kannus, Lestijärvi, Toholampi

Palveluohjaaja
Sanna-Kaisa Göös
puh. 040 804 2151


Perho, Halsua, Veteli, Kaustinen

Palveluohjaaja
Paula Hautala
puh. 040 804 3203


Kälviä, Lohtaja ja Ullava

Palveluohjaaja
Kristina Huima
puh. 040 806 8190  
 
Kruunupyy

Palveluohjaaja
Ellinor Engblom
puh. 050 347 1331