Sosiaalipalvelut ➔ Aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki ➔

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus

Ennen lapsen syntymää 25§ 1 (12.2.2010/88) momentissa mainittujen henkilöiden on salassa pitosäännösten estämättä tehtävä ennakollinen lastensuojeluilmoitus, jos on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen.

Ennakollinen lastensuojelutarpeenarvio tehdään aikuissosiaalityössä yhteistyössä perhepalveluiden arviointitiimin kanssa.

Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tavoitteet ja tarkoitus

  • turvata odottavalle äidille ja tulevalle perheelle riittävät tukitoimet jo raskausaikana
  • synnyttää toimintavelvoitteen sosiaalityöhön jo ennen lapsen syntymää
  • tarvittavat palvelut voidaan suunnitella etukäteen yhdessä vanhempien kanssa
  • lastensuojeluilmoitus tulee tehdä, jos ilmoittajalla on varmaa tietoa tulevan äidin tai isän päihdeongelmasta, mielenterveysongelmasta tai vapausrangaistuksesta
  • vanhemmille annettava palvelu on aikuissosiaalityön palvelua
  • lastensuojelun sosiaalityö alkaa lapsen syntymästä


Yhteystiedot

Sosiaalipäivystys

Puh. 06 826 3002