Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Emeliehemmet

Emeliehemmet on kaksikielinen tehostetun palveluasumisen yksikkö vanhuksille jossa on 34 paikkaa,
2 osastoa: Alfred ja Alma.

Haluamme tarjota asiakkaillemme turvallisen, kodinomaisen ja viihtyisän ympäristön sekä laadukkaan ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Osasto 2 Alfred (17 paikkaa)

Osasto 3 Alma  (17 paikkaa) dementia osasto

Henkilökuntaa kuuluu palveluesimies, sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Kaikilla asiakkailla on omahoitaja.

Hoitotyömme perustana on kuntouttava työote ja haluamme tukea ja lisätä asiakkaittemme omatoimisuutta ja kykyä selvitä päivittäisistä toiminnoista.

Seurakunnat järjestävät hartaustilaisuuksia joka toinen viikko. Erilaisia musiikkitapahtumia ja muuta ohjelmaa järjestetään, tavallisimmin iltapäivisin.

Maksut koostuvat vuokrasta, ateria-, perus, vaatehuolto- ja perustarvikepaketti-maksusta sekä hoitomaksusta, joka lasketaan bruttotuloista. Lisäksi asiakas maksaa itse lääkekulut ja vaatekulut. Asiakkaalla on mahdollisuus hakea hoitotukea ja asumistukea.

Yksikön paikkoja haetaan hakemuskaavakkeella ja ne käsitellään SAS-työryhmässä.

Yhteystiedot

Emeliehemmet
Sairaalakatu 11
67100 Kokkola 

Palveluesimies
Peter Karlström
puh.040 806 5886

Osasto 2 Alfred   
puh. 040 806 5890                    
Sairaanhoitaja                  
puh. 040 806 5888
                 
Osasto 3 Alma
puh. 040 806 5889
Sairaanhoitaja
puh. 040 806 5887