Terveyspalvelut ➔ Opas keskussairaalaan tulijalle ➔

Elinluovutustahto

Elinluovutuksia koskeva laki muuttui 1.8.2010. Aiemmin elinten luovuttamiseen tarvittiin lupa omaiselta, ellei vainajalla ollut elinluovutuskorttia. Nyt elinsiirto voidaan tehdä, ellei tiedetä tai oleteta, että vainaja olisi elinaikanaan vastustanut elintensä luovuttamista

Hoitotahdon ja elinluovutustahdon voi kirjata Omakanta-palveluun. Hoitotahto ja elinluovutustahto tallentuvat Potilastiedon arkistoon, mutta ne eivät ole sieltä toistaiseksi hyödynnettävissä terveydenhuollossa. Siksi kannattaa toimittaa ne paperimuodossa terveydenhuoltoon.