Terveyspalvelut ➔ Saattohoito ➔

Elämän loppuvaiheenhoito palveluasumisessa ja kotihoidossa

Kotihoidossa on mahdollisuus kotisaattohoitoon. Kotihoito toimii elämän loppuvaiheen hoidossa yhteistyössä palliatiivisen poliklinikan ja kotisairaalan kanssa. Tavoitteena on turvata asiakkaan selviytyminen kotona mahdollisimman pitkään. Tutussa ja turvallisessa kotiympäristössä elämän loppuvaiheen hoito toteutetaan yhteistyössä asiakkaan ja omaisten / läheisten kanssa sovitun hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan. Tarvittaessa myös yöpartion palvelut on käytettävissä.