Sosiaalipalvelut ➔ Vammaispalvelut ➔

Kaustisen EKE-tuote

Työtoimintaa tarjotaan noin kolmellekymmenelle asiakkaalle: kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille, vajaatyökuntoisille ja mielenterveyskuntoutujille. Teemme yhteistyötä myös kriminaalihuollon kanssa.

EKE-tuotteelle valittiin aikanaan rohkeasti toimintamuodoksi kirjapainoala ja kuluneiden 30 vuoden aikana olemme saaneet vakituisen asiakaskunnan painotuotteille. Oikeiden painotöiden tekeminen jälkikäsittelyineen on työntekijöitä motivoivaa ja tarkkuutta vaativaa työtä, yhteen hiileen puhaltaminen onkin meidän juttu, jotta sovituissa toimitusaikatauluissa pysytään. Kirjapainon henkilökunta muodostuu vastaavasta ohjaajasta ja työnjohtajasta.

Mielenterveyskuntoutujille on meillä oma alihankintaosasto. Tällä hetkellä teemme alihankintaa kuudelle yritykselle. Asiakkaille on tärkeää päivärytmin säilyminen sekä sosiaalisen ja osallistavan yhteisön tuki. Mielenterveyskuntoutujien ryhmästä vastaa ohjaaja

Asiakkaan kokonaishyvinvointi on tärkeää ja toteutamme asiakkaamme kuntoutus- tai aktivointisuunnitelmia käytännössä yhdessä asiakkaan kanssa. Yhteistyötä teemme psykiatrian aluepoliklinikan, sosiaalitoimen, psykologin sekä terveydenhuollon eri yksiköiden kanssa sekä työvoimahallinnon kanssa. Lisäksi tarjoamme useiden oppilaitosten oppilaille mahdollisuuden työssäoppimiseen ja tutustua työelämään.


EKE-tuotteen ja Kaustisen toimintakeskuksen omavalvontasuunnitelmaKaustisen toimintakeskus

Myymälä on avoinna arkisin klo 8-15.30, tervetuloa tutustumaan !

Toimintakeskus on tarjonnut työtä ja toimintaa kehitysvammaisille vuodesta 1987 alkaen.

Toimintakeskus sijaitsee Kaustisella EKE-tuotteen kanssa samoissa toimitiloissa. Tällä hetkellä työ- ja päivätoiminnassa käy 23 iältään 20-55-vuotiasta kehitysvammaista henkilöä. Asiakkaan työtoimintaa toimintakeskuksessa ohjaa palvelusuunnitelma, joka tehdään yhdessä vammaispalvelun sosiaalityön, läheisten ja asiakkaan kanssa. Palvelusuunnitelmaa toteutetaan yhdessä asiakkaan ja ohjaajien kanssa toimintakeskuksessa tai avotyössä.

Toimintakeskuksessa työskentelee kolme ohjaajaa ja osa-aikainen avotyönohjaaja. 

Toimintakeskuksessa tehdään myytäväksi kortteja, lahjatavaroita,  erilaisia koriste-esineitä ja tilaustöitä. Lisäksi asiakkaat tekevät alihankintatöitä. Avotyötoiminta on osa toimintakeskuksen asiakkaiden  työtoimintaa. Tällä hetkellä asiakkaiden avotyöpaikkoja on mm. kaupassa, kunnantalolla, terveyskeskuksessa, palvelutalolla sekä talonmiehen apuna. Työn vastapainona liikutaan monipuolisesti, lauletaan, käydään kirjastossa ja osallistutaan alueen tapahtumiin.


Yhteystiedot

Käyntiosoite:

Einontie 3
69600 Kaustinen
Karttalinkki

Puh. 040 804 5872
paino(at)kaustinen.fi

Vs. palveluesimies
Marko Hotakainen
puh. 040 804 3882


Vastaava ohjaaja
Pirkko Salo
puh. 040 804 5875


Palveluohjaaja
Päivi Torppa
puh. 040 804 5870

Työnjohtaja
Kirsti Pekkarinen
puh. 040 804 5872

Alihankinnan ohjaaja
Irja Kaunisto
puh. 040 804 5873

Toimistosihteeri
Kirsi Katajaniemi
puh. 040 804 3900

Toimintakeskus

Ohjaaja
Anne Högnabba
puh. 040 804 5876

Vastaava ohjaaja
Pirkko Salo
puh. 040 804 5875

Ohjaaja
Marja Tainio
puh. 040 804 5874


Ohjaaja
Markus Läng
040 804 2325