Terveyspalvelut ➔ Poliklinikat ja toimenpideyksiköt ➔

Dialyysi- ja munuaisyksikkö

Dialyysi- ja munuaisyksikössä hoidetaan kaikki munuaissairaat potilaat Soiten alueella. Hoidoista vastaa munuaistauteihin erikoistunut lääkäri ja munuaistauteihin koulutetut sairaanhoitajat. Yksikkö toimii lähetepoliklinikkana muiden poliklinikoiden tapaan joko terveyskeskuslääkärin lähetteellä tai sairaalan sisäisen erikoisalan konsultaation perusteella.
  
Munuaispoliklinikalla hoidetaan kaikkia munuaissairauksia. Poliklinikalla käy mm. predialyysi- (aktiivihoidon aloitus lähestyy), peritoneaalidialyysipotilaita ja munuaisensiirron saaneita potilaita. Potilaat saattavat käydä vuosia munuaispoliklinikalla seurannassa ennen mahdollisen keinomunuaishoidon aloittamista.
 
Dialyysiosastolla koulutetaan omatoimisiksi peritoneaalidialyysipotilaita (vatsakalvon kautta tehtävä dialyysi). Potilaalle laitetaan pysyvä letku vatsaonteloon, jonka kautta nestettä vaihdetaan 4-5 kertaa päivässä. Tämän hoidon potilas suorittaa itse kotona ja käy kerran kuukaudessa munuaispoliklinikalla lääkärin vastaanotolla. Avustettu peritoneaalidialyysi on vaihtoehto silloin, jos potilas ei itse voi hoitaa dialyysejä. Silloin pyritään järjestämään avustettu peritoneaalidialyysihoito kouluttamalla avohoidon henkilökuntaa. Hoidon seuranta ja ohjaus tapahtuu munuaisyksiköstä käsin. 

Yhteistyö ja koulutustilaisuudet sairaanhoitopiiriimme kuuluvien terveyskeskusten ja kotisairaanhoidon henkilökunnan kanssa on mahdollistanut vanhempien keinomunuaispotilaiden asumisen kotona tai oman kotikuntansa terveyskeskuksessa tai muussa hoitavassa yksikössä lähellä omaisiaan.
 
Dialyysiosastolla tehdään myös hemodialyysejä (eli veriteitse keinomunuaiskoneella tapahtuvaa hoitoa). Tällöin potilaat tulevat hoitoon kotoa 2-3 kertaa viikossa ja palaavat hoidon jälkeen kotiin. 

Dialyysi- ja munuaisyksikön tiloissa on 10 + 2 hemodialyysihoitopaikkaa ja se on auki kuutena päivänä viikossa. Hoidamme sekä aikuisia että lapsia.
  
Toimimme teho-osaston kanssa samalla vastuualueella. Teho-osaston henkilökunnasta osa työskentelee myös dialyysiosastolla.Yhteystiedot

Dialyysi- ja munuaisyksikkö sijaitsee K-PKS:n 2. kerroksessa, l-siivessä (opaskartta).


Osastonsihteeri
Satu Maunumäki
(ajanvaraukseen, laskutukseen ja todistuksiin liittyvät asiat)
klo 8.00-16.00
puh. 040 653 4255


PD-hoitajapäivä keskiviikkoisin

Munuaispoliklinikka
puh. 040 653 4262 

Dialyysi
puh. 040 653 4412 


Vs. apulaisosastonhoitaja
Sari Haakana
puh. 040 653 4090


Vs. osastonhoitaja
Tea Verronen
puh. 040 804 2113


Vastaava lääkäri
Ann-Catrin Jakobsson
puh. 040 653 4348

Löydät meidät Instagramista: