Soite ➔ Viestintä ➔

Digihoitopolun väkeä opintomatkalla OYS:ssa

18.11.2021


Kävimme 3.11.2021 Oulun yliopistollisessa sairaalassa opintomatkalla. Opintomatkan tarkoituksena oli tutustua Terveyskylän sepelvaltimotautipotilaan digihoitopolkuun käytännön tasolla.  OYS:n Kardiologian toimenpideseurannassa meitä odotti ihana sairaanhoitaja Johanna KeränenToimenpideseurannan Johanna on ollut mukana OYS:n digihoitopolulla alusta saakka. OYS:ssa hoidetaan digihoitopolulla muun muassa sepelvaltimotauti-, sydämen vajaatoiminta- ja rytmihäiriöpotilaita. Lisäksi OYS:ssa on käytössä lukuisia polkuja myös muilla erikoisaloilta.  Saimme opintomatkalla tietoa muun muassa digihoitopolun käytöstä ammattilaisen työkaluna, kontrollien tekemisestä digihoitopolulla ja kirjaamisesta potilastietojärjestelmään. Meille kerrottiin potilaiden kokemuksia digihoitopolun käytöstä sekä siitä, miten potilaan asiat hoituvat sujuvasti polulla. OYS:n sepelvaltimotautipotilaan polun käyttöaste onkin jo yli 90 %! Johanna on rautainen ammattilainen sydänpotilaan digihoitopolulla. Häneltä saimmekin paljon muutosajatuksia omaan digihoitopolkuumme. 


 Kiitokset Johannalle innostavasta käynnistä!  

Sepelvaltimotautipotilaan digihoitopolku on Soitessa ensimmäinen pilotoitava digihoitopolku. Sepelvaltimotautipotilaan digihoitopolkua käyttävät kaikki Soiten alueen sydänhoitajat perusterveydenhuollon vastaanotoilla. Ensimmäiseksi digihoitopolku otetaan käyttöön Kokkolan vastaanotoilla. Maakunnan sydänhoitajat aloittavat digihoitopolun käytön joulukuussa 2021. Digihoitopolun pilottivaihe kestää kevääseen 2022 ja tavoitteena on, että polku on silloin normaali osa sydänpotilaan hoitoa Kuvassa vasemmalta Jonna Ström, Johanna Keränen, Tuire Järvensivu, Pia Clarke ja Sini Heinola. 


Digihoitopolku - Soiten sepelvaltimopotilaan uusi suunta 


Käyttöön otettava digihoitopolku on tarkoitettu kaikille Soiten alueella sepelvaltimotautia sairastaville potilaille. Kun potilaalla todetaan sepelvaltimotauti, hänelle avataan digihoitopolku, jonka kautta potilas saa tietoa ja tukea sairautensa hoitoon ja seurantaan. Digihoitopolku avataan uusille potilaille erikoissairaanhoidossa heti sairauden toteamisvaiheessa ja mahdollisen sydäntoimenpiteen jälkeen tai aiemmin sairastuneille potilaille perusterveydenhuollon vastaanotoilla sydänhoitajien toimesta. 

Digihoitopolulla potilas voi hoitaa sydänsairauteen liittyviä asioita sähköisesti. Polulla potilas voi ilmoittaa ammattilaiselle muun muassa verenpaineen ja pulssin seurantatiedot. Lisäksi potilas voi lähettää viestejä ammattilaiselle, joihin ammattilainen vastaa polulla sovitulla tavalla. Digihoitopolun kautta potilas saa tiedon sairauteen liittyvistä kontrolleista esimerkiksi ajanvarauksesta verikokeisiin, sydänhoitajan vastaanottoajasta tai milloin ammattilainen tarkistaa tutkimusten tulokset. 

Polulla potilas täyttää lääkehoidon vaikuttavuuskyselyn, jonka perusteella sydänhoitaja arvioi sepelvaltimotaudin hoidolle asetettujen tavoitteiden toteutumista, tarvittaessa yhdessä lääkärin kanssa. Sepelvaltimotautipotilaan kontrollit tapahtuvat pääsääntöisesti digihoitopolulla, mutta potilas kutsutaan aina tarpeen vaatiessa sydänhoitajan tai lääkärin vastaanotolle. 

Digihoitopolkua ei ole tarkoitettu äkillisten sydäntapahtumien hoitoon, vaan kiireellisessä tapauksessa on otettava yhteys omaan terveyskeskukseen tai päivystykseen (päivystysapunumero 116117) tai hätätapauksissa yleiseen hätänumeroon 112. 

Blogi