Soite ➔ Viestintä ➔

Soite tarjoaa mahdollisuuksia ja urapolkuja

22.10.2020


Ammattitaitoinen ja työssään viihtyvä henkilökunta on menestyvän toiminnan edellytys. Tämä tiedetään Keski-Pohjanmaa sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa, jossa työntekijöille tarjotaan turvallisen työpaikan ohella hyvät mahdollisuudet ammatilliselle kehittymiselle. 

Soitessa vallitsee reilu tekemisen meininki. Työntekijöihin luotetaan ja heitä kunnioitetaan. Tulokset näkyvät henkilöstön työhyvinvointikyselyssä, johon vastanneista 89 prosenttia suosittelee Soitea työnantajana. 

- Lisäksi nuorten lääkärien tyytyväisyyskyselyissä olemme saaneet hyviä arvioita siitä, miten meillä otetaan mukaan työyhteisöön ja panostetaan opettamiseen. Vastauksissa nousee esille perehdytyksen ja nimetyn ohjaajan merkitys, kertoo Soiten johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell


Oman urapolun kehittäminen integroituneessa kuntayhtymässä on sujuvaa, kun työnkuvia pystytään muokkaamaan joustavasti. Saman työnantajan leivissä voi jouhevasti siirtyä paikasta toiseen niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon välillä. 

Integraation edut näkyvät myös kommunikaation ja konsultaation helppoudessa. Ammattilaiset tapaavat toisiaan päivittäin ja käytössä ja yhteinen tietojärjestelmä perus- ja erikoissairaanhoidossa. Lähetteiden sijaan toimitaan pitkälti konsultaatioiden pohjalta. 

Kokeneemmallekaan lääkärille ei ole haitaksi, että Soiten palveluksessa on useiden erikoisalojen spesialisteja. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa toimii 20 eri erikoisalaa, joista päivystäviä on yhdeksän. 

- Toimimme siis vapaaehtoisesti yhtä laajalla kirjolla kuin laajan päivystyksen sairaala. 

Palkitsevin integraation hyöty lienee kuitenkin ehjät hoitopolut ja pysyvät potilaskontaktit. Henkilökohtaiset hoitosuhteet voivat olla monikymmenvuotisia ja muodostua hyvinkin syvällisiksi. 

- Kun seuraa potilaan paranemista tai kuntoutumista ja saa palautetta suoraan potilaalta, siitä on myös mahdollista oppia. Se on todella antoisaa.

Katso avoimet työpaikat Soitessa täältä.

Blogi