Soite ➔ Viestintä ➔

Turvallinen lääkehoito on yhteinen asia - kirjaa vitamiinitkin lääkekorttiin

23.9.2019


Turvallinen lääkehoito on oleellinen osa sekä asiakkaan hoitoa että hoitohenkilökunnan ylläpidettävää ammattitaitoa. Siksi kaikissa Soiten yksiköissä noudatetaan lääkehoitosuunnitelmaa. Asiakas voi osallistua hoitoonsa pitämällä lääkekortin ajantasalla ja mukanaan.


Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa jokainen yksikkö on sitoutunut noudattamaan turvallista lääkehoitoa. Lyhykäisyydessään turvallinen lääkehoito tarkoittaa ohjeistusta, jota noudattaen ammattilaiset määräävät lääkkeitä asiakkaille. Hieman tarkemmin katsottuna kyseessä on laajempi kokonaisuus: lääkkeenjaon lisäksi turvallinen lääkehoito pitää sisällään vaikuttavuuden seurannan ja raportoinnin sekä lääkkeiden ominaisuuksien ja vaikutuksien tuntemisen.

Soitessa tähän on laitettu aivan erityisesti paukkuja. Eri alojen ammattilaisista koostuva työryhmä päivittää aina vuoden alussa turvallinen lääkehoito Soitessa -ohjeistuksen, ja koko henkilökunta koulutetaan noudattamaan suunnitelmaa.

- Minun tehtävänä on huolehtia, että ohjeistus jalkautetaan jokaiseen yksikköön. Sen uskon olevan aika ainutkertaista, miettii lääkehoidon koordinaattori Sari Nissilä.

Lääkehoidon osaaminen varmistetaan myös kokeilla. Viiden vuoden välein jokaisen lääkkeitä käsittelevän työntekijän tulee uusia lääkelupa suorittamalla koulutus ja siihen liittyvä koe. Tarvittaessa työntekijä suorittaa lisäkoulutuksia.

Lääkehoidon tarkistaminen tuo turvaa ammattilaiselle, mutta on ehdottomasti myös asiakkaan etu. Asiakkaan näkökulmasta turvallinen lääkehoito tarkoittaa sitä, että hän saa oikeaa lääkettä oikealla annoksella, oikeaan aikaan ja oikealla tavalla annosteltuna.

- Asiakas voi luottaa siihen, että lääkehoidosta ei aiheudu hänelle haittaa ja hän saa lääkkeitä ammattitaitoiselta henkilökunnalta. Se on kaikkein tärkeintä.

Kaikissa Soiten yksiköissä noudatetaan turvallista lääkehoitoa. Kuvassa lääkäri Leena Männikkö Keski-Pohjanmaan keskussairaalan päivystys- ja diagnostiikkaosastolla.


Myös asiakas itse voi vaikuttaa siihen, että hänen lääkehoitonsa on turvallista. Siihen mainio apuväline on lääkekortti, johon kirjataan kaikki sillä hetkellä käytössä olevat lääkkeet mukaan lukien luontaistuotteet ja apteekin itsehoitotuotteet perusvoiteita myöten.

- Monesti mielletään, että tuote ei ole lääke, jos lääkäri ei ole sitä määrännyt. Mutta myös itsehoitovalmisteet, kuten vitamiinit tulee kirjata ylös, sillä ne voivat laskea tai nostaa lääkkeen vaikutusta. Esimerkiksi Omega-3-valmisteet tekevät veren niin juoksevaksi, että niiden käyttö tulee lopettaa vähintään viikko ennen leikkausta, kertoo sairaala-apteekin farmaseutti Johanna Ojala.

Lääkekortista tulee ilmetä jokaisen lääkkeen ja itsehoitotuotteen vahvuus, annostus ja ottoajankohta. Lääkelistaa voi ylläpitää paperilla tai puhelimessa ja se on hyvä ottaa mukaan niin lääkäriin, hammaslääkäriin, päivystykseen kuin apteekkiinkin. Lääkekortin pitämistä suositellaan kaiken ikäisille.

- Jos käytössä on yksikään lääkevalmiste, se kannattaa kirjoittaa ylös. Näin asiakasta pystytään hoitamaan mahdollisimman nopeasti ja hyvin.
 


Blogi