Soite ➔ Viestintä ➔

Suomi.fi kokoaa yhteen julkisen hallinnon palvelut ja asiointikanavat

19.8.2019


Suomi.fi on verkkopalvelu, josta löytyvät kootusti kaikki julkisen hallinnon palvelut ja asiointikanavat. Myös Soiten palvelut on lisätty suomi.fi sivustolle. Suomi.fi:n avulla kansalaiset löytävät tietoa julkisista palveluista oman elämäntilanteen mukaisesti – yhdestä paikasta.

Voit hakea palvelujamme Suomi.fi-verkkopalvelusta aihepiirien kautta tai hakusanalla. Palvelun tiedoissa kerrotaan, kenelle palvelu on tarkoitettu, kuka siitä vastaa sekä miten ja mistä palvelua saa. Voit katsoa paikallisten palvelupaikkojen tietoja myös kartalta ja etsiä reittitietoja kyseiseen paikkaan.

Palveluiden lisäksi Suomi.fihin on kuvattu tietoa ja ohjeita eri elämäntilanteisiin, joissa on asioitava useiden eri viranomaisten kanssa. Verkkopalvelu opastaa tällöin oikean palvelun luo.

Suomi.fi-verkkopalvelua ylläpitää Väestörekisterikeskus.

Sähköinen asiointi helpottaa viranomaisasiointia

Julkisten palvelujen ja asiointikanavien laaja kirjo on voinut aiheuttaa hämmennystä, mutta nyt kaikki oikea tieto löytyy helposti yhdestä osoitteesta. Suomi.fi parantaa julkisten palveluiden saatavuutta ja helpottaa asiointia viranomaisten kanssa. Sähköisten palveluiden ansiosta viranomaisasiointiin aukeaa uusi kanava, joka on käytettävissä kaikilla laitteilla (tietokone, älypuhelin, tabletti).

Suomi.fi-verkkopalvelussa kaikkia julkisen hallinnon sähköisiä palveluita voi käyttää yhdellä kirjautumisella. Verkkopalveluun kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Kertakirjautumisen myötä käyttäjä voi siirtyä asioimaan eri viranomaisten välillä ilman uutta kirjautumista.

Viesti ja valtuuta

Suomi.fi helpottaa kansalaisten arkea uusilla sähköisillä palveluilla.

Viestit-palvelu tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden vastaanottaa viranomaisviestejä paperipostin sijaan sähköisesti. Viestit voi lukea esimerkiksi mobiilisovelluksella ja ne tallentuvat palveluun, jolloin niihin voi palata tai vastata myöhemmin. Yhteydenpito viranomaisten kanssa, esimerkiksi viranomaisen pyytämien puuttuvien tietojen lähettäminen, onnistuu reaaliaikaisesti.

Viestejä sähköisesti lähettävät jo mm. Verohallinto sekä Traficom ja viranomaisten määrä kasvaa koko ajan. Suomi.fi-verkkopalvelussa kansalainen voi tarkistaa omat tietonsa eri viranomaisten rekistereistä ja asioida julkisen hallinnon toimijoiden palveluissa yhdellä kirjautumisella. Soitessa Viestit-palvelu otetaan käyttöön osassa palveluita syksyllä 2019.

Valtuudet-palvelulla henkilö voi antaa toiselle henkilölle luvan hoitaa omia tai yrityksen asioita puolestaan. Palvelussa on myös mahdollista pyytää toiselta henkilöltä lupaa hoitaa tämän puolesta viranomaisasioita. Palvelu helpottaa esimerkiksi liikuntarajoitteisten, ikääntyvien, pariskuntien tai ulkomailla oleskelevien henkilöiden viranomaisasiointia, sillä he voivat valtuuttaa läheisensä asioimaan puolestaan sähköisissä viranomaispalveluissa. Soitessa Valtuudet-palvelun tarkasta käyttöönoton aikataulusta ei vielä ole päätöstä.Palvelu kehittyy edelleen

Sähköisen asioinnin suosio on kasvanut nopeasti kaikissa ikä- ja väestöryhmissä. Sähköinen asiointi parantaakin julkisten palveluiden saatavuutta kaikille asiakkaille. Sähköisiin palveluihin siirtyminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että henkilökohtainen asiointi loppuisi kokonaan. Viranomaisten kanssa voi edelleen asioida myös puhelimitse, kirjeitse tai kasvokkain. Kansalaisia ei siis tulla velvoittamaan sähköiseen asiointiin. Kuitenkin, kun valtaosa kansalaisista siirtyy sähköisten palvelujen käyttäjiksi, voidaan henkilökohtainen asiointipalvelu kohdentaa niille asiakkaille, jotka sitä eniten tarvitsevat.

Suomi.fi toimii myös mobiililaitteilla ja erilaiset vähemmistöryhmät on otettu palvelussa huomioon. Verkkopalvelua voi käyttää esimerkiksi myös erilaisten apuvälineiden, kuten sokeille tarkoitetun ruudunlukuohjelman, avulla. Viittomakielisille käyttäjille tuotetaan aineistoja videomuodossa. Palvelu on käytettävissä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Suomi.fi kehittyy jatkuvasti. Sähköisiä viestejä lähettävien viranomaisten määrä kasvaa jatkuvasti ja moni julkinen ja yksityinen on mahdollistanut toisen puolesta asioinnin Valtuuksien avulla. Voit esittää Suomi.fi-sivulla myös kehitysehdotuksia. Millaista julkista palvelua sinä haluaisit?

Tutustu tarkemmin: www.suomi.fi

Tarvitsetko apua? Kansalaisneuvonta auttaa:
www.kansalaisneuvonta.fi

Blogi