Sosiaalipalvelut ➔ Vammaispalvelut ➔

Avohuollon tiimi

Avohuollon tiimissä toimii varhaiskuntoutuksen sosiaaliohjaajia ja aikuisten avohuollon ohjaajia. Palvelu on tarkoitettu kehitysvammaisille lapsille ja aikuisille. Palvelua haetaan vammaispalveluhakemuksella.

Varhaiskuntoutusta tehdään pääasiassa alle kouluikäisille lapsille päivähoidossa tai kotona. Kuntoutus on osa lapsen tavallista elämää ja sitä toteutetaan esim. leikin ja mallintamisen keinoin. Ohjaajat tukevat ja neuvovat myös vanhempia ja muita lapsen lähi-ihmisiä. Varhaiskuntouksen tavoitteet määritellään kuntoutussuunnitelman ja toteuttamissuunnitelman avulla. Tavoitteena on löytää hyviä toimintamalleja lapsen kasvun tukemiseen ja samalla lisätä voimavaroja perheen arkeen. Lasten varhaiskuntoutus toteutuu kotona 2-4 krt/kk, päivähoidossa 1-2 krt/kk tai yksilöllisesti arvioidun tarpeen mukaan.

Aikuisten ohjaus on yksilöllistä, henkilökohtaista kädestä pitäen opettamista tai oman esimerkin avulla omatoimisuuteen opastamista arjen eri asioissa. Opastus voi sisältää asiakkaan neuvomista asioinnissa tai ohjaamista oikeiden palveluiden piiriin, uuden asian opettamista tai ohjaamista vapaa-ajan palveluihin. Ohjaustyöllä tuetaan asiakkaan arjen- ja elämänhallintaa. Työ on ennen kaikkea ohjaamista, tukemista ja rinnalla kulkemista. Ohjauksen tavoitteet määritellään yhdessä asiakkaan kanssa tehdyssä toteuttamissuunnitelmassa. Avohuollon tiimin palvelua toteutetaan aikuisten osalta n. 1-2 krt/vk:ssa tai yksilöllisesti arvioidun tarpeen mukaan.

Ohjaajat toimivat asiakkaan tukena erilaisissa verkostoissa ja neuvotteluissa sekä osallistuvat erilaisiin työryhmiin. 


Avohuollon tiimin omavalvontasuunnitelma
Yhteystiedot

Käyntiosoite:
Rantakatu 16 (5.krs.)
67100 Kokkola

Karttalinkki

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@soite.fi


Vastuualuejohtaja
Marjo Pollarikoski
puh. 040 804 2126

Vastaava ohjaaja
Jonna Nissilä
puh. 040 804 2128
j.nissila@soite.fi


Kehitysvammaisten ja vammaisten
asumispalvelujen palvelualuejohtaja
Sari Valkama
puh. 040 804 2985