Sosiaalipalvelut ➔ Vammaispalvelut ➔

Avohuollon tiimi

Avohuollon tiimissä toimii varhaiskuntoutuksen sosiaaliohjaajia ja aikuisten avohuollon ohjaajia. Palvelu on tarkoitettu kehitysvammaisille lapsille ja aikuisille. Palvelua haetaan vammaispalveluhakemuksella.

Varhaiskuntoutusta tehdään pääasiassa alle kouluikäisille lapsille päivähoidossa tai kotona. Kuntoutus on osa lapsen tavallista elämää ja sitä toteutetaan muun muassa leikin ja mallintamisen keinoin. Ohjaajat tukevat ja neuvovat myös vanhempia ja muita lapsen lähi-ihmisiä. Tavoitteena on löytää hyviä toimintamalleja lapsen kasvun tukemiseen ja samalla lisätä voimavaroja perheen arkeen. Varhaiskuntoutuksen ohjaaja valmistelee myös esityksiä erityishuollon johtoryhmään, tekee selvityksiä ja arvioita asiakkaan asioihin liittyen.

Aikuisten ohjaus on yksilöllistä, henkilökohtaista kädestä pitäen opettamista tai oman esimerkin avulla omatoimisuuteen opastamista arjen asioissa. Opastus voi sisältää asiakkaan neuvomista asioinnissa tai ohjaamista oikeiden palveluiden piiriin, uuden asian opettamista tai ohjaamista vapaa-ajan palveluihin. Ohjaustyöllä tuetaan asiakkaan arjen ja elämän hallintaa. Työ on ennen kaikkea ohjaamista, tukemista ja rinnalla kulkemista. Ohjaaja toimii asiakkaan tukena erilaisissa verkostoissa ja neuvotteluissa sekä osallistuu erilaisiin työryhmiin. Ohjauksen tavoitteet määritellään yhdessä asiakkaan kanssa.

Avohuollon tiimin palvelua toteutetaan aikuisten osalta noin 1 - 2 kertaa viikossa. Lasten varhaiskuntoutus toteutuu yleensä kotona 2 - 4 kertaa kuukaudessa tai päivähoidossa 1 - 2 kertaa kuukaudessa. Toiminta toteutetaan arkisin klo 8 - 18 välillä.

Tiimin esimies toimii myös SAS-koordinaattorina työryhmässä, jossa käsitellään kehitysvammaisten henkilöiden asumishakemuksia.


Yhteystiedot

Käyntiosoite:
Rantakatu 16 (2.krs.)
67100 Kokkola

Karttalinkki

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@soite.fi


Vastuualuejohtaja
Marjo Pollarikoski
puh. 040 804 2126

Vastaava ohjaaja
Jonna Hietala
puh. 040 804 2128

Kehitysvammaisten ja vammaisten
asumispalvelujen palvelualuejohtaja
Sari Valkama
puh. 040 804 2985