Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Asunnonmuutostyöt

Asunnonmuutostöiden tavoitteena on tukea Soiten alueella asuvien ikäihmisten turvallista ja toimivaa kotona asumista. Asunnonmuutostöihin tarvitaan aina asiakkaan tekemä hakemus ja tämän lisäksi myös lääkärintodistus.

Sosiaalityöntekijä tekee (hakemuksen ja lääkärintodistuksen saatuaan) asiakkaalle ilmaisen kotikäynnin. Tarvittaessa arviointikäynnille tulee mukaan myös palveluohjaaja. Asiakas tai hänen läheisensä ottaa ensisijaisesti aina yhteyttä sosiaalityöntekijään, joka koordinoi muutostyöt kokonaisuudessaan. Työmääräys asunnonmuutostöihin suoritetaan aina vasta kriteerien täytyttyä.

Asunnonmuutostöiden asiakkuuden kriteerit ovat seuraavat:

 • kotona asuva ikäihminen
 • omaishoidontuen piirissä oleva henkilö
 • tulosidonnainen avustus
 • asunnonmuutostöiden avulla kyetään tukemaan ja jatkamaan asiakkaan turvallista kotona asumista


Muutostöiden suorittamista arvioitaessa huomioidaan henkilön tulot ja muu varallisuus.
Asunnonmuutostyön mahdollisen myöntämisen tulorajat:

 • yhden henkilön talouden bruttotulot, enintään 1500 euroa/kk
 • kahden henkilön talouden bruttotulot, enintään 2500 euroa/kk
 • kolmen henkilön talouden bruttotulot, enintään 3500 euroa/kk


Tuloiksi ei lueta asumistukea eikä omaishoitoa koskevaan sopimukseen perustuvaa hoitopalkkiota. Yksin asuvalla voi olla säästöjä enintään 5000 euroa, kahden henkilön taloudella enintään 10 000 euroa ja kolmen henkilön taloudella enintään 13 000 euroa, joita ei huomioida varallisuusharkinnassa.

Pääsääntöiset työtehtävät asunnonmuutostöissä:

 • kahvat, erilaiset tuki/ suojakaiteet, erilaiset kynnystyöt
 • liukuesteiden asennukset
 • kylpyhuoneen yleiseen turvallisuuteen liittyvät pienet työtehtävät
 • ulkoportaiden madallukset
 • ei hissiremontteja tai -asennuksia, isoja luiskia ulko-oville, automaatti-ovia tms.


Yhteystiedot

Kokkola

Sosiaalityöntekijä
Zikiti Klemets 
puh. 040 806 8036 


Sosiaalityöntekijä
Kaarina Salo
puh. 044 780 9472 


Kruunupyy

Sosiaalityöntekijä
Zikiti Klemets 
puh. 040 806 8036 

Omapalvelu

Sähköisen Omapalvelu-sovelluksen kautta voit hakea:
 • lapsiperheiden kotipalvelua
 • täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea
 • vammaispalvelulain mukaisia palveluita
 • omaishoidon tukea
 • senioripalveluja:  asunnonmuutostöitä ja liikkumista tukevia palveluja