Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Asiakasohjaus ja avopalvelut

Asiakasohjaus ja avopalvelut yksikössä kiinnitetään erityistä huomiota ikääntyneiden kotiin annettaviin ja kuntoutumista edistäviin palveluihin. Tuen ja palveluiden tarpeen monipuolinen, moniammatillinen ja systemaattinen arviointi tehdään aina silloin kun herää huoli siitä, ettei ikääntynyt henkilö selviä arjestaan ilman toisen ihmisen apua tai tällainen tilanne on odotettavissa.


Omais- ja perhehoitokeskusten sekä Asiakasohjaus ja avopalvelut -yksikön keskeinen tehtävä on omalta osaltaan keskittyä ikäihmisen sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kontaktien ylläpitämiseen sekä verkostoihin kodin ulkopuolella. Päätavoitteena on turvallisen kotiasumisen mahdollistaminen tukipalveluiden keinoin, kotihoidon tukeminen sekä palvelu- ja laitosasumiseen siirtymisen pitkittäminen. Omaishoitajuuden tukeminen on merkittävä osa ikääntyneiden avopalveluita. Lähtökohtana kaikissa palveluissa on ylläpitää voimavaroja, terveyttä, vireyttä, toimintakykyä ja hyvää arkea asiakkaan omassa kodissa.


Asiakkaan kotona tehtävissä palveluntarpeen arvioinneissa painottuvat toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivien riskitekijöiden (terveydentilan epävakaus, runsas lääkitys, heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys, kipu) kartoittaminen. Kotikäynnin aikana tehdään myös yhteistyössä asiakkaan kanssa asumisturvallisuusselvitys ja kartoitetaan mahdollisten apuvälineiden ym. tarve. Arvioinnit suoritetaan testein, keskustellen ja havainnoiden. Saatua tietoa hyödyntämällä asiakkaalle suunnitellaan ja käynnistetään hänen tarvitsemat palvelut. Soiten asiakasohjauksessa ja avopalveluissa käytetään RAI-tietojärjestelmää ikääntyneiden kuntoutumista edistävien palveluiden suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä.


Arviointikäynnit ovat asiakkaalle aina maksuttomia.


Liitteet:

Asiakasohjauksen ja avopalveluiden toiminnan perusteet, palvelukuvaukset ja tukipalveluiden kriteerit

Tarkista koti turvalliseksi

Riksapyörä

Esite: Kotona tapahtuvaa kuntoutumista tukevat palvelut Soitessa

Esite: senioreiden palvelut

Omavalvontasuunnitelma (asiakasohjaus ja avopalvelut)

Omavalvontasuunnitelma (päivätoiminta)

Omavalvontasuunnitelma (omais- ja perhehoito, päivätoiminnat)

Yhteenveto Asiakasohjauksen ja avopalvelujen asiakaspalautteista vuodelta 2021


Ikäihmisten kotona liikkumisen tueksi 

Tasapaino- ja lihaskuntoharjoiteohjeet kotona asuville ikääntyneille:


Vahvikelinja

Vanhustyön keskusliiton vahvikelinja tarjoaa ikääntyneiden arkeen askaretta aivoille ja piristystä päivään.  Puhelinpalvelu on suunnattu kotona asuville ikääntyneille, jotka kaipaavat virkistävää tekemistä päiväänsä. Vahvikelinja ei ole tukipuhelin vaan toimii ikääntyneen oman tukiverkon lisänä. Keskustelujen lisäksi Vahvikelinjalla ratkotaan soittajien kanssa aivopähkinöitä, visaillaan tai tehdään vaikka puhelinjumppaa.

Vahvikelinjan puhelinnumero on 050 328 8588. Tällä hetkellä vapaaehtoisemme päivystävät maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja sunnuntaisin klo 13–15. Vahvikelinjan puhelinnumero on tavallinen kännykkänumero, joten se kuuluu tavallisten operaattoreiden puhepaketteihin, eikä siihen soittamisesta koidu ylimääräisiä kuluja.  

Lue lisää Vahvikelinjasta:


VTKL: Vahvikelinja


Linkit:

Yhteystiedot

Omais- ja perhehoitokeskukset sekä avopalvelut:

Kokkola
Torikatu 50,  67100 Kokkola


Palveluesimies
Heidi Lindqvist
puh. 040 806 5958 

Palveluesimies
Merja Mäki
puh. 040 806 5478 

Palveluohjaaja
Eija Lahti
puh. 044 730 7649 

Palveluohjaaja
Sanna Sjöwall 
puh. 040 806 5449 

Palveluohjaaja
Sirpa Haapoja
puh. 040 488 2797

Palveluohjaaja
Pia Sorvisto 
puh. 040 806 5150 

Palveluohjaaja
Anne Wennman
puh. 044 730 7927Lestijokilaakso
(Kannus, Lestijärvi, Toholampi)
Peltokatu 10, 69100 Kannus

Palveluohjaaja
Sanna-Kaisa Göös
puh. 040 804 2151

Palveluohjaaja
Anu Jylli
puh.040 804 2420


Kälviä, Lohtaja ja Ullava
Kälviäntie 24, 68300 Kälviä

Palveluohjaaja

Anne Wennman 

puh.044 730 7927


Perhonjokilaakso
(Halsua, Perho, Kaustinen, Veteli)
Koulutie 33, 69700 Veteli


Palveluohjaaja
Petra Nikula-Valo
Koulutie, Veteli
Puh. 040 804 5420


Kruunupyy
Hörbyvägen 8, 68700 Teerijärvi

Palveluohjaaja 
Ellinor Engblom
puh. 050 3471 331


Asiakasohjaus ja avopalvelut
palvelualuejohtaja
Hanna Saarinen
puh:  040 8065 457 


Omapalvelu

Sähköisen Omapalvelu-sovelluksen kautta voit hakea:
  • lapsiperheiden kotipalvelua
  • täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea
  • vammaispalvelulain mukaisia palveluita
  • omaishoidon tukea
  • senioripalveluja:  asunnonmuutostöitä ja liikkumista tukevia palveluja