Terveyspalvelut ➔ Ensihoito ➔

Ensihoidon asemat ja yksiköt

Ensihoitokeskuksen toiminta on hallinnollisesti jaettu kolmeen ensihoitoalueeseen. Kaikki ensihoitoyksiköt ovat varustelutasoltaan samankaltaisia.

Ensihoitoalue 1 - Kokkola

Kokkolan asemapaikka
  • Kenttäjohtoyksikkö EKP01. Ensihoitoyksiköt EKP121 ja EKP131
Kasikulman asemapaikka
  • Ensihoitoyksikkö EKP122

Ensihoitoalue 2 – Kruunupyy ja Perhonjokilaakso
Alavetelin asemapaikka
  • Ensihoitoyksikkö EKP221
Tunkkarin asemapaikka
  • Ensihoitoyksikkö EKP222
Perhon asemapaikka
  • Ensihoitoyksikkö EKP223

Ensihoitoalue 3 – Lestijokilaakso ja Reisjärvi
Kannuksen asemapaikka
  • Ensihoitoyksikkö EKP321
Toholammin asemapaikka
  • Ensihoitoyksikkö EKP322
Reisjärven asemapaikka
  • Ensihoitoyksikkö EKP323


Alue-esimiehet

Alue 1 (Kokkola)
Ensihoidon kenttäjohtaja
Tommi Mäki-Petäjä
puh. 040 652 4701

Alue 2 (Kruunupyy, Kaustinen, Veteli, Halsua ja Perho)
Ensihoidon kenttäjohtaja
Pia Karhu
puh. 040 652 4717

Alue 3 (Kannus, Toholampi, Lestijärvi ja Reisjärvi)
Ensihoidon kenttäjohtaja
Jukka Palokangas
puh. 040 652 4703


Opiskelijavastaava
Pia Isohanni-Pakkala
pia.isohanni-pakkala@soite.fi

Löydät meidät Instagramista: