Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Aputyömiestoiminta

Aputyömiehen palveluja voivat saada Soiten alueella asuvat 75 vuotta täyttäneet, heikentyneen toimintakyvyn omaavat ja kotona asuvat henkilöt. Asiakkaalla itsellään tulee olla aputyömiestä varten tarvittavat toimivat työvälineet ja tarvikkeet. Aputyömiehen palvelut eivät kohdennu asiakkaiden loma-asuntoihin. 

Aputyömies vastaanottaa työtehtävät arkisin (ma- pe) puhelimitse klo 8.00 - 9.00. Kotikäyntien pituus on maksimissaan 1½ - 2 tuntia. Palvelu on maksullista ja perustuu Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten vahvistamiin maksuihin ja taksoihin 

Aputyömiehen palvelu on 1.6.2020 lähtien tulosidonnainen. Palveluita myönnettäessä huomioidaan henkilön tulot ja muu varallisuus. Palvelun mahdollisen myöntämisen tulorajat: 

- yhden henkilön talouden bruttotulot, enintään 1500 euroa/kk 

- kahden henkilön talouden bruttotulot, enintään 2500 euroa/kk  

- kolmen henkilön talouden bruttotulot, enintään 3500 euroa/kk 

Aputyömiehen työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi: 

pienet korjaustyöt kuten lamppujen vaihto, kaappien korjaus, pienten apuvälineiden asennus, pihan siivous, jne.

pienet maalaustyöt

kukkapenkkien laitot, puiden pilkkominen

haravointi, ruohonleikkuu


Hakemuslomake aputyömiehen palveluista löytyy Soiten nettisivuston Lomakkeet -sivulta.

Asiakkaiden antamia palautteita aputyömiestoiminnasta:

Työntekijät aina iloisia ja avuliaita. Iso kiitos.

Suuret kiitokset, että tällaista palvelua olen saanut. Muita palveluja en ole vielä tarvinnut.

Aputyömiespalvelu on ollut minulle merkittävä apu.

On ammattimiehiä!

Aputyömiehet ovat mukavia ja reippaita "poikia".Yhteystiedot

Aputyömies
Jani Henriksson
puh. 040 489 2144 


Palveluohjaaja
Matti Viitala
puh. 044 780 9834