Terveyspalvelut ➔ Erikoissairaanhoidon osastot ➔

Anestesia- ja leikkaustoiminta

Anestesia- ja leikkaustoiminnassa on käytössä yhdeksän leikkaussalia, 15-paikkainen heräämö ja induktio. Osastollamme työskentelee noin 100 eri alan asiantuntijaa: hoitajia, lääkäreitä ja sihteereitä. Hoidamme osastollamme sekä lapsi- että aikuispotilaita. Tarjoamme erityisosaamistamme myös muille yksiköille.

Leikkaustoiminta keskittyy pääsääntöisesti virka-aikaan, ja noin 90% elektiivisistä leikkauspotilaista tulee sairaalaan leikkauspäivän aamuna. Virka-ajan ulkopuolella paikalla on aina yksi leikkaustiimi, joka tekee päivystysleikkauksia. Heräämö on avoinna arkisin vuorokauden ympäri. Vuosittain leikkaussaleissa tehdään noin 5 000 toimenpidettä.


Erikoisalojamme ovat:

 • endokrinologia
 • gastroenterologia
 • gynekologia
 • hammaskirurgia
 • korva-, nenä- ja kurkkutaudit
 • käsikirurgia
 • lapsikirurgia
 • ortopedia
 • plastiikkakirurgia
 • silmäkirurgia
 • syöpäkirurgia
 • traumatologia
 • thorax- ja verisuonikirurgia
 • urologia
 • yleiskirurgia

Potilaiden terveydentilan ja leikkaustyypin mukaan leikkaukseen voi tulla joko suoraan kotoa tai osaston kautta. Kotiutuminen tapahtuu heräämön kautta kotiin joko samana päivänä tai leikkausta seuraavana aamuna tai osaston kautta.


Ennen leikkausta

Tupakointi tulisi lopettaa klo 24.00 lähtien. Aikuisten ja yli 12-vuotiaiden lasten täytyy olla syömättä ja juomatta 6 tuntia ennen leikkaukseen tuloa. Pelkällä rintamaidolla olevat lapset juomatta 4 tuntia. Kirkkaita nesteitä (mehu, vesi, musta kahvi) voi juoda pieniä määriä 2 tuntia ennen leikkausta.

Leikkauspäivän aamuna voi ottaa pienen nestemäärän kanssa astma- ja allergialääkkeet, nitrovalmisteet, epilepsialääkkeet ja Parkinsonintaudin lääkkeet. Kaikki säännöllisessä käytössä olevat lääkkeet on syytä ottaa mukaan. 

Lisäksi on lääkkeitä, jotka täytyy tauottaa ennen leikkausta. Tarkemmat ohjeet saat kutsukirjeen mukana. Lisätietoja löytyy myös alla olevasta linkistä.

Kirurgiseen_toimenpiteeseen_tulevalle.pdf


Huomioithan että tuloaika ei ole sama kuin leikkausaika.  Osa potilaista voi joutua odottamaan omaa vuoroaan pidempään, koska toimenpiteet ovat kestoltaan eri pituisia. Myös toimenpiteiden kiireellisyys vaikuttaa odotusaikaan.

Potilasohjeet ovat toimenpidekohtaisia. Kutsukirjeen mukana lähetetään toimenpiteeseen valmistavat ohjeet. Leikkauksen jälkeen tarvittavat ohjeet annetaan heräämössä tai osastolla ennen kotiutumista.


Anestesia

Anestesialääkäri suunnittelee esitietokaavakkeen ja haastattelun pohjalta  anestesiamuodon. Anestesiamuotoon vaikuttaa myös se, mikä toimenpide on kyseessä.

Anestesia.pdf


Toimenpiteen jälkeen

Toimenpiteen jälkeen kuuluu asiaan, että voi olla voimakkaampaa kipua 2-3 päivän ajan, jolloin on hyvä ottaa säännöllisesti kipulääkettä. Lievempää kipua voi tuntua viikkojenkin ajan. Leikkausalueella voi esiintyä turvotusta ja mustelmia. Haavasta voi olla tihkuvuotoa siteisiin parin ensimmäisen päivän aikana. Väsymystä voi olla leikkauspäivänä ja useana päivänä leikkauksen jälkeen. Toimenpidepäivänä voi esiintyä lievää pahoinvointia.

Toimenpiteen_jalkeen.pdf

Leikkausalueen_infektioiden_seuranta.pdf


Potilastarinat

Tervetuloa sairaalaan (lapsipotilas)

Pienen lapsipotilaan päivä.pdf

Isomman lapsipotilaan päivä.pdf

Aikuispotilaan päivä.pdf


Palautetta voi antaa sähköisellä palautelomakkeella.


Yhteystiedot

Anestesia- ja leikkaustoiminta toimii tällä hetkellä kahdessa eri toimipisteessä.


Leikkausosasto sijaitsee K-PKS:n yhteispäivystyksen yläpuolella, 1. kerroksessa, l-siivessä (opaskartta).

Leikkausosaston sisäänkäynti yhteispäivystyksen ovesta, josta hissillä tai portaita ylös.

Sairaalan pääsisäänkäynnin kautta tultaessa leikkausosasto löytyy pääkäytävän päästä.


Anestesia- ja leikkaustoiminnan tiloja remontoidaan, pahoittelemme mahdollista häiriötä.


Ilmoittautuminen
Kutsukirjeessä kerrotaan mille osastolle sinun tulee ilmoittautua leikkaukseen tullessasi.


Sihteeri (jos tarvitset todistusta)
puh. 040 653 4049
ma-pe klo 8-15

 

Hoidonvaraajat (leikkausaikaa koskevat asiat)
puh. 06 826 4777
puh. 06 826 4774
puh. 06 826 4782
puh. 06 826 4788
ma-pe klo 9-10

 

Heräämö (leikkauksen jälkeen, äkillinen sairastuminen leikkausajankohdan lähellä)
puh. 06 826 4637

ma-pe klo 8-12


Anestesiaylilääkäri 
Ulrica Kujansivu

Löydät meidät Instagramista: