Terveyspalvelut ➔ Suun terveydenhuolto ➔

Aikuiset

Suun terveydenhoidolla on merkittävä vaikutus ihmisen kokonaisterveyteen. Suun sairauksien hoidoilla on hyötyä myös muiden sairauksien hoitoon. 

Suun terveyttä voi edistää ja ylläpitää huolellisella kotihoidolla, terveellisillä ravitsemustottumuksilla sekä hammashoitolassa tehtävillä tukitoimenpiteillä.


Kiireetön hoito

Hammashoidossa hoidontarpeen arvion perusteella kiireetöntä hammashoitoa ja määräaikaistarkastusta tarvitsevat asiakkaat kirjataan tarkastusjonoon.

Määräaikaistarkastusta varten lähetetään kirje varatusta ajasta kotiin n. 5-6 kuukauden kuluttua jonolistalle kirjautumisesta. Jatkohoidon tarve arvioidaan vastaanottokäynnillä ja hoidon päätyttyä annetaan suositus seuraavasta hoitoajankohdasta. Asiakas kirjatan kutsujärjestelmään, mikäli hän niin haluaa.

Kruunupyyssä kutsujärjestelmän piirissä olevat asiakkaat kutsutaan määräaikaistarkastukseen hammaslääkärin määrittämän yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti.

Muuhun kiireettömään hoitoon annetaan ajat ajanvarauksen yhteydessä tehtävän hoidon tarpeen arvion perusteella.

Yksityissektori täydentää julkisen suun terveydenhuollon palveluita. Näistä palveluista KELA korvaa osan. Hammashoidon korvaukset.